Plus
Vyzkoušejte prémiový účet
0   Položek
#
28-3970
0,00 CZK
Váš košík je prázdný
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 1. Název a adresa správce údajů

Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů platných v členských státech i dalších právních předpisů o ochraně údajů je:

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlín

Fax: +49 30 208 478 250
E-mail: [email protected]

 • 2. Zpracování údajů na našich internetových stránkách

2.1. Vstup na naše internetové stránky / Přístupová data

Při každém vstupu na naše internetové stránky zaznamenává náš systém automaticky data a informace počítačového systému vstupujícího počítače.

Při tom jsou shromažďovány následující údaje:

 • informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas vstupu
 • internetové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naše internetové stránky
 • internetové stránky, na které systém uživatele vstupuje přes naše internetové stránky

 • Zpracování těchto přístupových dat je nezbytné, aby byla umožněna návštěva internetových stránek a zaručena trvalá funkčnost a bezpečnost našeho systému. Přístupová data se ukládají k výše popsaným účelům a přechodně i do záznamových souborů, aby bylo možno vytvořit statistické údaje o používání našich internetových stránek a rozvíjet je z hlediska uživatelských zvyklostí našich návštěvníků (např. když stoupá podíl mobilních zařízení, pomocí nichž jsou stránky vyhledávány) a zajišťovat všeobecnou správu našich internetových stránek.

  Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR, pokud se jedná o návštěvu stránek v souvislosti se započetím či realizace smluvního vztahu, v ostatních případech pak čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, který je právním základem pro náš oprávněný zájem na trvalé funkčnosti a bezpečnosti našeho systému.

  Data jsou vymazána, jakmile nejsou již potřebná k dosažení účelu jejich shromažďování. V případě zaznamenávání dat za účelem poskytnutí internetových stránek je to okamžik, kdy je příslušná návštěva stránek ukončena. V případě ukládání dat do záznamových souborů k tomu zpravidla dochází nejpozději po uplynutí sedmi dnů. V tomto případě se IP adresa uživatele vymaže nebo pozmění, takže přiřazení vstupujícího klienta již není možné.

  2.2. Navázání kontaktu

  Existuje více možností, jak s námi navázat kontakt. K tomu patří kontaktní formuláře a navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. V této souvislosti data zpracováváme výhradně pro účely komunikace s Vámi.

  Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR, pokud jsou Vaše údaje nutné k reakci na Váš dotaz či poptávku nebo k započetí, příp. realizaci smluvního vztahu, v ostatních případech pak čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, který je právním základem pro náš oprávněný zájem, abyste s námi kontakt navázali a my mohli reagovat na Váš dotaz či poptávku.

  Data shromažďovaná při použití kontaktního formuláře jsou po kompletním zpracování Vašeho požadavku automaticky smazána, ledaže bychom Váš požadavek potřebovali ještě ke splnění našich smluvních a zákonných povinností (porovnej písm. 5 „Doba uchovávání“).

  2.2.1. Kontaktní formuláře

  Na našich internetových stránkách jsou k dispozici kontaktní formuláře, které lze použít k elektronickému navázání kontaktu. Využije-li některý uživatel tuto možnost, budou nám zaslány a u nás uloženy následující povinné údaje:

 • číslo objednávky
 • telefonní číslo
 • křestní jméno a příjmení (volitelné)
 • FIN (volitelné)
 • referenční číslo
 • e-mailová adresa
 • číslo výrobku

 • V okamžiku odeslání zprávy jsou navíc ukládány následující údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas doručení poptávky

 • 2.2.2. Navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu

  Kromě kontaktního formuláře je rovněž možné písemné navázání kontaktu prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě jsou ukládány osobní údaje uživatele, které nám byly předány prostřednictvím e-mailu.

  Data jsou vymazána, jakmile nejsou již potřebná k dosažení účelu jejich shromažďování. Pokud se jedná o obchodní korespondenci, ukládáme Vaše údaje až na dobu tří let.

  2.2.3. Navázání kontaktu prostřednictvím telefonu

  Rovněž máte možnost kontaktovat nás telefonicky. Pokud nám na začátku svého telefonátu udělíte svůj souhlas, bude poté náš společný rozhovor zaznamenán. Informace sdělené během telefonátu budou uloženy za účelem školení našich zaměstnanců z úseku podpory zákazníků a zajištění kvality našeho call centra a zpravidla nejpozději po uplynutí tří měsíců vymazány, ledaže by bylo zákonem stanoveno jejich delší uchovávání nebo by byly nezbytné k účelům prokázání. K účelům prokázání (např. uzavření kupní smlouvy) můžeme záznamy uchovávat až po dobu tří let. Váš souhlas je právním základem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) k zaznamenání rozhovoru a jeho vyhodnocení.

  2.3. Registrace

  Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost založit si zákaznický účet, příp. se zaregistrovat k přístupu na část stránek určených pro přihlášené uživatele, aby mohli používat celý rozsah funkcí našich internetových stránek. Údaje, které musíte povinně zadat, jsme značením zvýraznili jako povinná pole. Bez těchto údajů není registrace možná. Právním základem ke zpracování je čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno b GDPR.

  V rámci registračního procesu jsou shromažďovány následující údaje:

 • oslovení
 • křestní jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • heslo

 • V okamžiku registrace jsou navíc ukládány následující údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas registrace

 • Registrační údaje slouží k vyřizování objednávek v našem internetovém obchodě a k založení zákaznického účtu.

  Údaje jsou vymazávány, jakmile nejsou již potřebné k dosažení účelu jejich shromažďování, ledaže by bylo za účelem splnění právních povinností nezbytné jejich další uchovávání.

  2.4. Objednávky

  Při objednávkovém procesu shromažďujeme navíc k údajům zadaným při registraci následující údaje nezbytné k provedení smlouvy:

 • datum narození,
 • e-mailová adresa,
 • heslo,
 • fakturační adresa a adresa doručení zboží,
 • způsob platby (v závislosti na způsobu platby příp. také IBAN a BIC, pokud v bodě 2.4.1 není k platbě vybrán některý poskytovatel platebních služeb).

 • Volitelně je možno zadat údaje jako telefonní číslo a faxové číslo, abychom Vás mohli v případě dotazů kontaktovat rovněž těmito cestami nebo abychom Vás, pokud platbu neprovedete během stanovené splatnosti, mohli k platbě vyzvat písemnou upomínkou nebo telefonicky, pokud je to nutné a my Vás nemůžeme dostihnout jinou cestou.

  Právním základem ke zpracování je čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno b GDPR.

  Vámi sdělené údaje používáme výhradně ke splnění a vyřízení Vašich objednávek. Vaše údaje nutné pro vyřízení objednávek jsou uchovávány na Vašem zákaznickém účtu a po uplynutí doby uchovávání nutné z daňového a obchodního hlediska jsou vymazány, pokud jste jejich delší používání výslovně neodsouhlasili.

  2.4.1. Poskytovatelé platebních služeb

  Pro provedení platby máte možnost vybrat si některého z různých poskytovatelů platebních služeb nebo způsob platby běžný v rámci internetového obchodu, jako např. platba předem, platba přes PayPal nebo platba proti faktuře. K tomuto účelu mohou být poskytovatelům služeb předávány platební údaje, jako např. fakturační adresa, IBAN, BIC a upřednostňovaný způsob platby. K tomu dále rovněž patří údaje, které jsou nutné v bezprostřední souvislosti s provedením platby, jako např. údaje, které externí poskytovatelé služeb potřebují k identifikaci (např. křestní jméno a příjmení, adresa, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, identifikační číslo PayPal), informace o zařízení (např. IP adresa, typ zařízení, operační systém) nebo údaje, které jsou potřeba k vystavení faktury, jako např. počet výrobků, číslo výrobku, fakturovaná částka a daň v procentech. Poskytovatelé platebních služeb mohou rovněž zpracovávat údaje o Vaší dosavadní platební morálce i hodnoty pravděpodobnosti k Vaší budoucí platební morálce. Za účelem kontroly plateb, např. k uvolnění zakoupeného zboží, dostáváme i my od poskytovatelů platebních služeb příslušné informace o platbě. Rovněž v rámci případné zákonem požadované kontroly identity dostáváme od poskytovatelů platebních služeb hlavní informace a finanční informace.

  Pokud jste nám k tomuto účelu neudělili souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pak je právním základem k předávání dat poskytovatelům platebních služeb v rámci provedení smlouvy čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR, protože k provedení smlouvy a vyřízení objednávky je zpracování těchto údajů nutné.

  Právní základ ke zpracování údajů prováděnému poskytovateli platebních služeb v jejich vlastní odpovědnosti naleznete v informacích o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb:

 • Klarna, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko („Klarna“). Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarna.
 • Sofort GmbH, subjekt skupiny Klarna, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov („Sofort GmbH“). Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Sofort GmbH.
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko („PayPal“). Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti PayPal.
 • Trustly Group AB, 556754-8655, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Švédsko („Trustly“). Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Trustly.
 • Dalenys Payment SAS, 110 avenue de France 75013 Paříž, Francie („Dalenys“). Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Dalenys Payment.
 • Braintree, společnost společnosti PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko („Braintree“). Další informace naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Braintree.
 • Apple Pay, Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014 („Apple Pay“). Další informace naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Apple k Apple Pay.
 • Google Pay, Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko („Google Pay“). Další informace naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google Pay, příp. Payments a v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google.
 • Przelewy24 bei PayPro Spólka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň („przelewy24“). Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Przelewy24.
 • PostFinance, PostFinance AG, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern („PostFinance“). Další informace naleznete v Informace o ochraně osobních údajů společnosti PostFinance.

 • V závislosti na místě, kde internetovou stránku otevíráte, se mohou nabízené způsoby platby měnit.

  Dovolujeme si upozornit na to, že žádosti o informace ke zpracování osobních údajů mohou být nejefektivněji uplatněny u příslušného poskytovatele platebních služeb, protože tito poskytovatelé mají k údajům přístup a mohou učinit příslušná opatření.

  2.5. Newsletter

  Na našich internetových stránkách máte možnost objednat si zdarma personalizovaný newsletter, ve kterém Vám budeme zasílat pravidelně informace přizpůsobené Vašim požadavkům a přáním, novinky o našich výrobcích, aktuální zvláštní nabídky a akce, upomínky na zboží zanechané ve Vašem košíku a ankety týkající se Vašich názorů a Vaší spokojenosti. Při tom v rámci přihlášení k odebírání newsletteru jsou údaje ze vstupní masky předávány nám, příp. poskytovatelům zasilatelských služeb, kteří jsou z naší strany pověřeni přepravou zboží. Zpravidla musíte zadat pouze svou e-mailovou adresu. Částečně jsou volitelně požadovány další údaje, jako jméno, příjmení a pohlaví, abychom Vám poskytli možnost dostávat individualizovaný newsletter.

  K objednání našeho newsletteru používáme tzv. postup double opt-in (dvojitého potvrzení), tzn. newsletter Vám e-mailem zašleme teprve tehdy, když v oznamovacím e-mailu, který jsme Vám zaslali, kliknutím na link potvrdíte, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy. Jakmile svoji e-mailovou adresu potvrdíte, uložíme tuto adresu, čas přihlášení a IP adresu použitou k přihlášení, a to do té doby, než odběr našeho newsletteru zrušíte. Uložení samotné slouží k tomu, abychom Vám newsletter mohli zasílat a doložit Vaše přihlášení. Odběr newsletteru máte možnost kdykoliv zrušit. Příslušný link sloužící ke zrušení odběru newsletteru naleznete v každém newsletteru. Sdělení zaslané na kontaktní údaje uvedené výše nebo v newsletteru (např. e-mailem nebo poštou) je k tomuto účelu samozřejmě rovněž dostačující.

  Právním základem ke zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR. Protokolování procesu přihlášení se při tom provádí na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem prokázání řádného průběhu.

  Údaje jsou používány výhradně k odesílání newsletteru.

  Abychom měli možnost zjistit, kdy jsou naše e-maily otevírány a jak jsou používány, zaznamenáváme a analyzujeme za pomoci běžných technologií, které nám jsou poskytovány ze strany našich poskytovatelů, interakce s newsletterem, příp. související přístupová data (např. počet otevření nebo počet kliknutí). K tomuto účelu obsahují naše e-maily tzv. web beacons (webové majáky). To jsou malé obrazové soubory, které naše internetové stránky načítají, a tím nám umožňují zjistit, kdy určitý e-mail otevíráte. Kromě toho se dovíme, na které linky obsažené v daném e-mailu klikáte. Tato přístupová data používáme ke stálému zlepšování naší nabídky, našich obsahů, komunikace se zákazníky i ke statistickým účelům. Kromě toho tyto informace používáme, abychom lépe porozuměli tomu, které obsahy a výrobky Vás zajímají, abychom Vám v budoucnosti mohli představit obsahy, které jsou pro Vás maximálně relevantní.

  V rámci Vašeho přihlášení k odběru našich reklamních e-mailů získáváme Váš souhlas navíc k tomu, abychom na základě údajů o Vás uložených ve více zařízeních, jako jsou Vaše přístupová data, příp. informace o účtu a o Vašem nákupním chování (objednávky, vracení zboží, neukončené procesy objednávání), směli naše e-maily personalizovat dle Vašich požadavků a zájmů.

  Pokud si analýzu chování uživatele nepřejete, můžete odběr newsletterů zrušit nebo grafiky ve svém e-mailovém programu standardně deaktivovat. Právním základem k tomu je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR.

  Přístupová data (údaje o otevírání a kliknutí) jsou shromažďována a ukládána výhradně anonymizovaně.

  Ostatní údaje, které jsou nezávisle na datech o otevírání a klikání shromažďovány v rámci newsletteru, jsou mazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu jejich shromažďování. E-mailová adresa uživatele je tudíž v zásadě uchovávána tak dlouho, jak dlouho je aktivní objednaný odběr newsletteru. Odhlásíte-li odběr e-mailových zpráv, považujeme Váš souhlas s vytvořením Vašeho personalizovaného uživatelského profilu a doručování e-mailů na jeho základě za zrušené. Váš personalizovaný uživatelský profil okamžitě vymažeme. Odhlášené e-mailové adresy vč. protokolovaných dat budou zablokovány. Dočasné zablokování slouží k našemu oprávněnému zájmu prokázat původně udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Po uplynutí šesti měsíců e-mailové adresy mažeme z našeho rozdělovníku e-mailů.

  Oddělené zrušení týkající se popsané analýzy Vašich přístupových údajů není bohužel možné. Máte však možnost e-mailový program, který používáte, konfigurovat tak, aby e-maily nebyly zobrazovány ve formátu HTML, nýbrž ve formě textu. Tím budou obrazové a grafické soubory skryty, takže sledování nebude možné. V těchto případech se Vám však nebude newsletter zobrazovat celý a případně nebudete moci využívat všechny funkce. Oddělené zrušení týkající se vytvoření personalizovaného uživatelského profilu není rovněž možné. Pokud si nepřejete, abychom Váš personalizovaný uživatelský profil vytvářeli, máte kdykoliv možnost svůj souhlas k odběru personalizované e-mailové reklamy zrušit tak, jak je popsáno výše.

  V této souvislosti používáme službu GetResponse der GetResponse Sp.z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDAŇSK, Polsko („GetResponse“).

  Se společností GetResponse jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku a pro případ, že jsou osobní údaje předávány do třetích zemí jako USA, jsme uzavřeli standardní smluvní doložky EU. Váš souhlas udělený přes banner pro schvalování souborů cookies týkající se sledování se výslovně vztahuje i na předávání dat společnosti GetResponse (čl. 49 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Rizika s tím spojená naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  Další informace o ochraně údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti GetResponse.

  2.6. Reklama pro stávající zákazníky zasílaná e-mailem

  Pokud u nás něco zakoupíte, použijeme Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli e-mailem zasílat další pro Vás relevantní informace o našich výrobcích („Reklama pro stávající zákazníky“). K tomu patří např. zejména novinky, akce a nabídky, vyžádání Vaší zpětné vazby či různé ankety.

  Právním základem pro toto zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 UWG (zákona o nekalé hospodářské soutěži), podle nichž je zpracování dat přípustné pro naplnění oprávněných zájmů, pokud se to týká ukládání a dalšího používání dat k reklamním účelům. Použití svých údajů k zasílání reklamy můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím příslušného linku v zasílaných e-mailech nebo zasláním sdělení na výše uvedené kontaktní údaje (např. e-mailem nebo poštou), aniž by Vám v důsledku toho vznikly jiné náklady než náklady za předání/zaslání dle základních sazeb.

  2.7. Navázání telefonického kontaktu ze strany společnosti Autodoc

  Pokud jste nám k tomu udělili souhlas a na svém zákaznickém účtu uložili své telefonní číslo, budeme Vás případně telefonicky kontaktovat za účelem průzkumu spokojenosti zákazníka, poskytnutí mimořádných nabídek, akcí či informací o výrobcích i za účelem vytváření statistik. Pokud nám na začátku telefonátu udělíte souhlas, bude poté náš společný rozhovor zaznamenán. Informace sdělené během telefonátu budou uloženy za účelem školení našich zaměstnanců z úseku podpory zákazníků a zajištění kvality našeho call centra a zpravidla nejpozději po uplynutí tří měsíců vymazány, ledaže by bylo zákonem stanoveno jejich delší uchovávání nebo by byly nezbytné k účelům prokázání. K účelům prokázání (např. uzavření kupní smlouvy) můžeme záznamy uchovávat až po dobu tří let. Váš souhlas je právním základem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) k zaznamenání rozhovoru a jeho vyhodnocení.

  2.8. Ankety a výherní soutěže

  Pokud jste se zúčastnili některé naší ankety, použijeme Vaše údaje k průzkumu trhu a k průzkumu mínění. Údaje vyhodnocujeme v zásadě anonymizovaně k našim interním účelům. Pokud nejsou ankety vyhodnocovány výjimečně anonymizovaně, jsou údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně s Vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR).

  V rámci výherních soutěží používáme Vaše údaje k provedení výherní soutěže a k oznámení případné výhry. Detailní pokyny naleznete příp. v podmínkách účasti k příslušné výherní soutěži. Právním základem je smlouva o výherní soutěži dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

  • 3. Používání souborů cookies a srovnatelných technologií

  Na těchto internetových stránkách používáme soubory cookies a srovnatelné technologie (souhrnně „Nástroje“), které jsou nabízeny buď námi samotnými nebo třetími stranami.

  V případě souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou na Vašem zařízení ukládány přes prohlížeč. Soubory cookies nejsou používány k tomu, aby prováděly programy nebo stáhly na Váš počítač viry. Srovnatelné technologie jsou zejména Web Storage (Local/Session Storage), fingerprints, tagy (značky) nebo pixely. Některé soubory cookies zůstávají po určitou dobu na Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Váš počítač při Vaší další návštěvě (trvalé soubory cookies). Našim partnerům není dovoleno přes naše internetové stránky údaje pomocí souborů cookies shromažďovat, zpracovávat ani používat.

  Většina prohlížečů soubory cookies a srovnatelné technologie standardně akceptuje. Zpravidla však můžete nastavení svého prohlížeče upravit tak, aby soubory cookies či srovnatelné technologie byly odmítnuty nebo uloženy pouze po předcházejícím souhlasu. V bezpečnostních nastaveních můžete rovněž dočasné nebo uložené soubory cookies nezávisle na sobě schválit nebo zakázat. Pokud soubory cookies deaktivujete, nebudete mít popřípadě některé funkce na našich internetových stránkách k dispozici, některé internetové stránky nebudou eventuálně správně zobrazeny a příp. Vám nemusí všechny naše nabídky fungovat zcela bezchybně. Abyste mohli používat náš nákupní košík, musí být např. povoleny dočasné soubory cookies. Data uložená v našich souborech cookies nejsou propojována s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.). Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme data uložená v našich souborech cookies propojovat s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

  Nastavené soubory cookies můžete kdykoli sami vymazat otevřením příslušné položky nabídky ve svém internetovém prohlížeči nebo odstraněním souborů cookies na svém pevném disku. Podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy svého internetového prohlížeče. Cookies relace budou po opuštění webové stránky opět vymazány a používají se zde pouze k tomu, aby umožnily uživatelsky přívětivou navigaci na webové stránce a načítání obsahu a k zaznamenávání statistických údajů.

  V následujícím textu budou námi používané nástroje uvedeny dle kategorií, přičemž Vás budeme informovat zejména o poskytovateli nástrojů a předávání dat třetím stranám. Rovněž bude vysvětleno, ve kterých případech žádáme o Váš informovaný souhlas s použitím nástrojů a jak jej můžete zrušit.

  Pokud by byly – i navzdory maximální péči – informace obsažené v banneru pro schvalování souborů cookies v rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, pak mají informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů přednost.

  3.1. Právní základ a zrušení

  3.1.1. Právní základ

  Nástroje potřebné pro provoz internetových stránek používáme na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, abychom Vám umožnili pohodlnější a individuálnější používání našich internetových stránek a uspořádali toto používání tak, abychom uspořili maximum Vašeho času. V určitých případech mohou být tyto nástroje potřebné i k plnění smlouvy nebo k provedení opatření přijímaných před uzavřením smlouvy, zpracování dat pak probíhá dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

  Všechny jiné nástroje, zejména nástroje k marketingovým účelům, používáme na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR i dle § 15 odst. 3 str. 1 TMG (zákona o elektronických médiích), pokud jsou uživatelské profily vytvářeny k účelům reklamy a výzkumu trhu. Zpracování dat za pomoci těchto nástrojů se provádí pouze tehdy, když jsme k tomu od Vás předem získali Váš souhlas.

  Pokud dochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí, odkazujeme pak, i vzhledem k rizikům s tím spojeným, na bod 6 („Předávání údajů do třetích zemí“). Informujeme Vás vždy, když jsme s určitými poskytovateli nástrojů uzavřeli standardní smluvní doložky nebo jiné záruky. Pokud jste udělili svůj souhlas k používání určitých nástrojů, předáváme (také) data, která jsou zpracovávána za použití těchto nástrojů, na základě Vašeho souhlasu do třetích zemí.

  3.1.2. Vyžádání Vašeho souhlasu

  K vyžádání a spravování Vašich souhlasů používáme nástroj Consent Management. Tento nástroj vytváří banner, který Vás na našich internetových stránkách informuje o zpracování dat a poskytuje Vám možnost schválit všechna, jednotlivá nebo žádná zpracování dat prováděná volitelnými nástroji. Tento banner se objeví při první návštěvě našich internetových stránek, a když opět spustíte výběr svých nastavení, abyste je změnili nebo zrušili své souhlasy. Banner se kromě toho objeví i při dalších návštěvách našich internetových stránek, pokud jste deaktivovali ukládání souborů cookies.

  V případě udělení Vašeho souhlasu jsou v rámci Vaší návštěvy internetových stránek a k okamžiku této návštěvy přenášeny Vaše souhlasy či zrušení souhlasů, Vaše IP adresa, informace o Vašem prohlížeči a Vašem koncovém zařízení. Kromě toho používáme náš vlastní nezbytný soubor cookie, abychom mohli uložit Vaše udělené souhlasy a jejich zrušení. Pokud své soubory cookies vymažete, opět Vás při dalším otevření internetových stránek požádáme o Váš souhlas.

  Zpracování dat je nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout správu souhlasů požadovanou zákonem a abychom mohli plnit naši dokumentační povinnost. Právním základem k používání nástroje Consent Management je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, důvodem je náš oprávněný zájem plnit zákonné požadavky kladené na Consent Management souborů cookies.

  3.1.3. Zrušení Vašeho souhlasu nebo změna Vašeho výběru

  Svůj souhlas s určitými nástroji můžete kdykoliv zrušit: K tomuto účelu klikněte na následující link. Tam můžete změnit jak svůj výběr nástrojů, jejichž používání chcete odsouhlasit, tak i nalézt další informace o souborech cookies a příslušné době uchovávání. Popřípadě máte možnost uplatnit zrušení určitých nástrojů přímo u poskytovatele.


  Naše internetové stránky používají různé typy souborů cookies a podobné technologie, které mají vždy specifickou funkci. Existují cookies, které používáme a spravujeme přímo my, a cookies, které jsou používány a spravovány třetími stranami v souladu s jejich vlastním prohlášením o ochraně osobních údajů. Níže je uveden přehled:

  3.2. Nezbytné nástroje

  Určité nástroje používáme, abychom umožnili používání základních funkcí našich internetových stránek a zobrazení obsahů na chytrých telefonech („nezbytné nástroje“). Bez těchto nástrojů nemůžeme naši službu poskytovat. Nezbytné nástroje jsou proto na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR nebo za účelem plnění smlouvy nebo provádění opatření přijímaných před uzavřením smlouvy dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR používány bez souhlasu.

  3.2.1. Vlastní soubory cookies

  Vlastní nezbytné soubory cookies používáme zejména

 • k ověření při přihlášení,
 • k rozložení zatížení,
 • abychom mohli uložit Vaše jazyková nastavení,
 • abychom zaznamenali, že Vám byly zobrazeny informace umístěné na našich internetových stránkách – takže Vám tyto nebudou znovu zobrazovány při Vaší další návštěvě internetových stránek.

 • Tyto technické soubory cookies jsou nepostradatelné pro fungování internetových stránek a rozpoznají např. jazyk a zemi, ve které jste internetové stránky otevřeli. Pokud jste přihlášený návštěvník, budete pomocí souborů cookies rozpoznán a budete mít přístup ke službám příslušných částí.

  3.2.2. Google Tag Manager (správce značek Google)

  Naše internetové stránky používají správce značek Google (Google Tag Manager), službu, která je uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a ostatním uživatelům pak společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (společně „Google“).

  Správce značek slouží ke správě nástrojů sledování a k dalším službám, tzv. značkám internetových stránek. Značka (tag) je prvek, který je uložen ve zdrojovém textu našich internetových stránek, aby např. zaznamenával stanovená uživatelská data. Správce značek Google zajišťuje, aby byla uživatelská data potřebná ze strany našich partnerů našim partnerům i předávána.

  Google Tag Manager (správce značek Google) nevyužívá žádné soubory cookies.

  Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, důvodem je náš oprávněný zájem nekomplikovaným způsobem na našich internetových stránkách integrovat a spravovat více značek.

  Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku. Částečně jsou data zpracovávána na serveru společnosti Google v USA. Pro případ, že budou osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, uzavřeli jsme dle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR se společností Google standardní smluvní doložky. Další informace naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  Bližší informace k tomuto účelu nalezte v Informacích společnosti Google o správci značek.

  3.3. Funkční nástroje

  Kromě toho používáme další nástroje, abychom mohli zlepšit používání našich internetových stránek a poskytnout Vám více funkcí („funkční nástroje“). Tyto však nejsou bezpodmínečně nutné pro základní funkce internetových stránek, mohou však uživatelům poskytnout značné výhody, zejména ohledně spokojenosti našich uživatelů a poskytování dalších komunikačních, zobrazovacích a platebních kanálů.

  3.3.1. MyFonts

  Naše internetové stránky používají službu MyFonts, která je poskytována společností Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA a jejími dceřinými a přidruženými společnostmi ve světě („MyFonts“).

  Při otevírání internetové stránky načítá Váš prohlížeč potřebné typy písma, aby bylo možno text vždy správně a atraktivně zobrazit. K tomuto účelu musí Váš prohlížeč navázat spojení se servery společnosti MyFonts. Společnost MyFonts se tak dozví, že naše internetové stránky byly otevřeny pomocí Vaší IP adresy. K propojování s jinými daty nedochází. Nejsou ukládány žádné soubory cookies.

  Právním základem ke zpracování dat je Váš informovaný souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR. Služba MyFonts slouží k jednotnému a atraktivnímu zobrazování našich internetových stránek díky bezúdržbovému a efektivnímu používání typů písma, a to rovněž při zohlednění licenčních omezení platných pro jejich lokální integraci.

  Server, se kterým bude spojení vytvořeno, se může nacházet v USA. Pro případ, že budou osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, vztahuje se Váš souhlas výslovně i na předávání dat (čl. 49 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Rizika s tím spojená naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a Podmínkách používání společnosti MyFonts i ve Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Monotype.

  3.3.2. Chatovací nástroje

  Ke zlepšení komunikace s našimi návštěvníky používají naše internetové stránky chatovací program společnosti Genesys Telecommunications Lab. GmbH Germany, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 Mnichov.

  Máte-li všeobecné či konkrétní otázky k našim výrobkům či problémy s nimi, všeobecné či konkrétní otázky k našim internetovým stránkám či problémy s nimi, všeobecné či konkrétní otázky k naší společnosti či problémy s ní, můžete nám prostřednictvím chatovacího programu poslat zprávu. Vždy se Vám zobrazí, zda je právě někdo připojen k internetu, aby Vám ihned odpověděl. Pokud tomu tak není, zodpovíme Vaše dotazy ihned během naší pracovní doby. V této souvislosti data zpracováváme výhradně pro účely komunikace s Vámi.

  Během používání chatovacího programu je zaznamenána IP adresa zařízení a adresa podřízené stránky, ze kterého/které jste chatovací program otevřeli. Společnost Genesys používá soubory cookies a obdobné technologie. Provedený chat je protokolován a uložen.

  Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR, pokud jsou Vaše údaje nutné k reakci na Váš dotaz či poptávku nebo k započetí, příp. realizaci smluvního vztahu, v ostatních případech pak čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je zajištění komunikace s (potencionálními) zákazníky a vytváření pozitivního dojmu díky rychlé dostupnosti našich zaměstnanců.

  Se společností Genesys jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku. Data zaznamenaná v této souvislosti mohou být přenášena na server společnosti Genesys v některé třetí zemi a tam i uložena. Pro případ, že budou osobní údaje přenášeny do třetích zemí, uzavřeli jsme dle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR se společností Genesys standardní smluvní doložky. Další informace naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  Bližší informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Genesys.

  3.3.3. Oznámení Push (Firebase Cloud Messaging)

  Na našich internetových stránkách poskytujeme bezplatnou službu oznámení Push. Kliknutím myší na tlačítko „Povolit“ je možno tuto službu objednat. V nastavení svého prohlížeče máte možnost poskytování této služby kdykoliv ukončit.

  V rámci používání naší aplikace dostáváte od nás tzv. Push oznámení, a to i tehdy, když naši aplikaci právě nepoužíváte. Při tom se může jednat o oznámení, která Vám zasíláme v rámci plnění smlouvy (např. upozornění na nedostupnost naší aplikace z důvodu údržby).

  Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Reklamní informace dostáváte prostřednictvím oznámení Push pouze tehdy, když jste nám k tomu udělili souhlas. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

  V ostatních případech můžete oznámení Push kdykoliv deaktivovat přes nastavení svého mobilního koncového zařízení.

  K zasílání oznámení Push používáme službu Firebase Cloud Messaging (FCM SDK), kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za použití identifikátoru instance (Google token), který je Vaší aplikaci na Vašem koncovém zařízení přidělen při instalaci aplikace, tato služba umožňuje oznámení Push dokonale přizpůsobit Vašemu mobilnímu koncovému zařízení. Identifikátor instance neumožňuje vyvozovat závěry o Vaší osobě a je díky tomu zcela anonymní.

  Pro případ, že budou osobní údaje navzdory tomu přenášeny do USA, pak je to prováděno na základě čl. 49 odst. 1 písm. b GDPR, aby bylo umožněno plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo provádění opatření přijímaných před uzavřením smlouvy. Další informace naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  Bližší informace o Firebase naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a v Informacích o ochraně osobních údajů k Firebase.

  3.3.4. Cloudflare

  Na našich internetových stránkách používáme služby Content-Delivery-Network Services společnosti Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Mnichov, Německo, příp. Cloudflare Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107 (USA). V případě některé služby Content Delivery Network jsou obsahy našich internetových stránek ukládány na serveru této služby. Server tohoto poskytovatele služeb zasílá tyto obsahy při otevření našich internetových stránek Vám, příp. Vašemu prohlížeči. Společnost Cloudflare zpracovává údaje log, jako je např. Vaše IP adresa, informace o nastavení systému, údaje z protokolu DNS a informace o zařízení. Služby společnosti Cloudflare používáme na našich internetových stránkách k odvracení útoků, jako např. útoky DDos či bot, a abychom mohli identifikovat uživatele. Při tom nejsou ukládány žádné ID uživatelů ani osobní údaje. Díky službám Cloudflare mohou tak být na našich internetových stránkách zkráceny rovněž časy načítání, abychom Vám obsah našich stránek poskytli co nejrychleji.

  Právním základem k používání služeb Cloudflare je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, důvodem je náš oprávněný zájem provádět na našich internetových stránkách pomocí této služby bezpečnostní opatření proti útokům a poskytovat uživatelům našich internetových stránek velká množství dat.

  Se společností Cloudflare jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku. Pro případ, že společnost Cloudflare přenáší osobní údaje do třetích zemí, uzavřeli jsme se společností Cloudflare standardní smluvní doložky EU.

  Další informace naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Cloudflare.

  3.4. Analytické nástroje

  Abychom naše internetové stránky stále vylepšovali, používáme nástroje ke statistickému zaznamenávání a k analýze všeobecného chování uživatelů na základě přístupových dat („analytické nástroje“). Při tom analyzujeme např. zadané vyhledávané výrazy, četnost otevírání stránek nebo využívání určitých funkcí internetových stránek.

  Analytické služby používáme i k vyhodnocení používání našich různých marketingových kanálů.

  Právním základem k používání analytických nástrojů – není-li uvedeno něco jiného – je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR. Za účelem zrušení Vašeho souhlasu viz 3.1.3: „Zrušení Vašeho souhlasu nebo změna Vašeho výběru“. Pro případ, že budou osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, vztahuje se Váš souhlas výslovně i na předávání dat (čl. 49 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Rizika s tím spojená naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  Údaje uživatelů jsou pseudonymizovány či anonymizovány za pomoci technických opatření. Z toho důvodu není již možno údaje uživatele navštěvujícího internetové stránky přiřazovat. Údaje nejsou ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů.

  3.4.1. Google Analytics

  Naše internetové stránky používají službu Google Analytics, službu k analyzování internetových stránek společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Kontaktním partnerem pro všechny otázky týkající se ochrany osobních údajů je dle společnosti Google společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

  Služba Google Analytics používá soubory cookies a obdobné technologie k analyzování a ke zlepšování našich internetových stránek na základě chování uživatelů. Společnost Google získané informace zpracovává, aby vyhodnotila Vaše používání internetových stránek, provozovateli internetových stránek sestavila zprávy o aktivitách na internetových stránkách a mohla poskytovat služby spojené s používáním internetových stránek a internetu. K tomu rovněž patří vytváření cílových skupin, příp. seznamů používaných v rámci remarketingu a poskytování relevantních reklam pro obsahové kampaně a kampaně ve vyhledávání (remarketing) i stanovení, příp. rozdělení návštěvníků stránek dle věku, pohlaví a zájmů (Conversion Tracking) za účelem zaměření reklam na příslušné cílové skupiny. Data zaznamenaná v této souvislosti mohou být přenášena společností Google na server v USA a tam i ukládána.

  Za účelem ochrany osobních údajů jsme u služby Google Analytics učinili následující nastavení:

 • anonymizace IP (zkrácení IP adresy před vyhodnocením, takže nelze vyvozovat žádné závěry ohledně Vaší identity)
 • automatické mazání starých přihlašovacích údajů/omezení doby uchovávání
 • deaktivovaná reklamní funkce (vč. remarketingu cílových skupin pomocí nástroje GA Audience)
 • deaktivované personalizované reklamy
 • deaktivovaný protokol měření
 • deaktivované sledování napříč stránkami (signály Google)
 • deaktivované uvolňování údajů pro výrobky a služby Google

 • V rámci používání služby Google Analytics jsou shromažďovány následující údaje:

 • anonymizovaná IP adresa;
 • referer URL (předtím navštívené stránky);
 • otevřené stránky (datum, čas, URL, název, strávená doba);
 • stažené soubory;
 • linky na jiné internetové stránky, na které bylo kliknuto;
 • dosažení určitých cílů (konverze);
 • technické informace: operační systém, typ, verze a jazyk prohlížeče; typ, značka, model a rozlišení zařízení;
 • přibližné místo (země a popř. město, na základě anonymizované IP adresy);
 • data k demografickým ukazatelům a zájmům.

 • Služba Google Analytics používá následující soubory cookies k uvedenému účelu s příslušnou dobou uchovávání:

 • „_ga“ po dobu 2 let a „_gid“ po dobu 24 hodin (oba k rozpoznání a k rozlišení návštěvníka internetových stránek za pomoci ID uživatele);
 • „_gat“ po dobu 1 minuty (za účelem zredukování dotazů vysílaných na server Google);

 • Za účelem používání služby Google Analytics jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku a pro případ, že jsou osobní údaje předávány do USA či do třetích zemí, jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

  Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

  3.4.2. Google Analytics for Firebase

  Naše internetové stránky používají službu Google Analytics for Firebase („Firebase“), analytickou službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Platforma Firebase nám umožňuje pomocí z naší strany generovaného ID koncového mobilního zařízení analyzovat a vyhodnocovat uživatelské chování uživatelů našich internetových stránek a aplikací. Poznatky při tom získané nám pomáhají zlepšovat naše internetové stránky a aplikace, a tím Vám zpříjemnit Váš uživatelský zážitek.

  Při této analýze jsou zpracovávány zejména následující informace:

 • identifikátor mobilního zařízení;
 • registrace, přihlášení a odhlášení, zapomenuté heslo;
 • počet uživatelů a relací (datum, čas), délka relace;
 • operační systém, typ, značka, model a rozlišení zařízení;
 • region, země, jazyk;
 • věková skupina, pohlaví;
 • první spuštění, verze aplikace, provedení aplikace, aktualizace aplikace;
 • události (jako interakce a akce), v rámci aplikace otevřené oblasti/moduly, sledované obsahy, kliknutí na tlačítka apod.

 • V nastaveních svého mobilního zařízení můžete používání inzertního ID omezit:

 • Pro Android: Nastavení > Google > Zobrazit > Resetovat inzertní ID
 • Pro iOS: Nastavení > Ochrana osobních údajů > Reklama > Nepoužívat Ad Tracking

 • Ke zpracovávání údajů pro platformu Firebase může docházet i na serverech v USA. Data propojená s inzertním ID jsou uchovávána po dobu 60 dnů, konverze uživatelů pak po dobu 14 měsíců. Pro případ, že Vaše uživatelská data budou přenášena do USA, uzavřeli jsme se společností Google standardní smluvní doložky.

  Bližší informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google a Firebase naleznete na následujících adresách:

 • https://www.google.com/policies/privacy/
 • https://firebase.google.com/support/privacy/

 • 3.4.3. Yandex

  Tyto internetové stránky používají službu Yandex Metrica, službu k analyzování internetových stránek společnosti Yandex LLC, 16 Lva Tolstogo str., Moskva, 119021, Rusko (www.yandex.com), která je poskytována uživatelům z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru společností Yandex Oy Limited Company – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finsko („Yandex“). Pomocí služby Yandex Metrica jsou na základě Vašeho souhlasu týkajícího se statistické analýzy chování uživatele shromažďována, vyhodnocována a ukládána pseudonymizovaná data návštěvníka za účelem optimalizace a k marketingovým účelům dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Z těchto údajů lze ke stejným účelům vytvářet a vyhodnocovat pseudonymizované profily uživatelů. Služba Yandex Metrica používá tzv. soubory „cookies“, tzn. malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Tyto soubory cookies slouží mimo jiné k tomu, aby byl prohlížeč opět rozpoznán, a umožňují tak přesnější stanovení statistických dat. Získaná IP adresa uživatele je ihned po jejím získání a před jejím uložením pseudonymizována, aby byla vyloučena souvztažnost s určitou osobou.

  Informace vytvořené soubory cookie (vč. pseudonymizované IP adresy) jsou za účelem zachování výše uvedených zájmů přenášeny na server společnosti Yandex do Ruské federace a tam i ukládány. Se společností Yandex jsme proto uzavřeli standardní smluvní doložky EU. Údaje shromážděné pomocí technologií Yandex nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby nikdy používány k tomu, aby byl návštěvník těchto internetových stránek identifikován, a nejsou propojovány s osobními údaji nositele pseudonymu.

  Pokud chcete přes soubory cookies deaktivovat vyhodnocování chování uživatele, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budete o používání souborů cookies informováni a budete individuálně rozhodovat o jejich přijímání nebo přijímání souborů cookies v určitých případech všeobecně vyloučíte.

  Kromě toho můžete shromažďování údajů prováděné společností Yandex pro budoucnost zrušit tak, že nastavíte funkci Opt-out Add-on, kterou získáte na následující internetové stránce: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

  Další informace ke zpracování údajů naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Yandex.

  3.4.4. New Relic

  Na těchto internetových stránkách je k účelům monitorování a analýzy používán plugin služby k analýze internetových stránek „New Relic“. Tato služba je poskytována společností New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. To nám umožňuje zaznamenávat a analyzovat statistická vyhodnocení o výkonnosti internetových stránek (doba odezvy, výkon, chybovost, transakce). Prostřednictvím pluginu získává společnost New Relic informaci, že uživatel otevřel příslušnou stránku nabídky. K tomuto účelu shromažďuje společnost New Relic systémová data k používaným doplňkům, prohlížečům, hardwaru a softwaru i k době používání, tzv. aplikační data, k čemuž jsou ve Vašem prohlížeči používány soubory cookies. U souborů cookie používaných společností New Relic se jedná o tzv. tracking pixel, příp. tzv. soubor session cookie, který je při zavření prohlížeče automaticky vymazán.

  Pokud jste u společnosti New Relic přihlášeni jako uživatel, může společnost New Relic Vaši návštěvu přiřadit k Vašemu účtu vytvořenému u společnosti New Relic. Pokud nejste u společnosti New Relic přihlášeni, existuje přesto možnost, že společnost New Relic zjistí a uloží Vaši IP adresu.

  Pokud jste u společnosti New Relic přihlášeni a nepřejete si, aby společnost New Relic na našich stránkách shromažďovala údaje a spojovala Vás s Vašimi přihlašovacími údaji uloženými u společnosti New Relic, musíte se před návštěvou našich stránek u společnosti New Relic odhlásit.

  Pro případ, že jsou osobní údaje předávány do USA či do třetích zemí, jsme se společností New Relic uzavřeli smlouvu o zpracování údajů na zakázku a standardní smluvní doložky EU.

  Účel a rozsah shromažďování údajů i informace o zpracování a používání údajů společností New Relic, stejně jako možnosti nastavení k ochraně soukromí uživatele, je možno nalézt v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti New Relic.

  3.5. Marketingové nástroje

  Používáme rovněž nástroje sloužící k reklamním účelům („marketingové nástroje“). Některá přístupová data zaznamenávaná při používání našich internetových stránek jsou používána k zájmově orientované reklamě. Díky analýze a vyhodnocení přístupových dat je nám umožněno na našich internetových stránkách a na stránkách jiných poskytovatelů zobrazovat Vám personalizovanou reklamu, tedy takovou, která odpovídá Vašim skutečným zájmům a potřebám.

  Tyto nástroje slouží i k tomu, abychom mohli vytvářet profily uživatelů a mohli Vám cíleněji a v souladu s Vašimi preferencemi na reklamních platformách zobrazovat odpovídající reklamy např. určitého modelu. Dalším účelem je zlepšení navigace: Při návštěvě našich internetových stránek Vám zobrazíme výrobky, které Vás zajímají, nebo výrobky podobné těm, které jste si již prohlíželi. Tyto soubory cookies nám umožňují používat naši komerční nabídku i na jiných, připojených internetových stránkách (retargeting). V případě souborů cookies poskytovatelů z řad třetích stran nemáme žádnou kontrolu nad informacemi poskytnutými souborem cookie ani nemáme přístup k údajům. Poskytovatelé z řad třetích stran, kteří jsou z naší strany používáni ke zveřejňování reklam a k analýze kliknutí na danou reklamu, zaručují kromě jiných záležitostí uvedených v jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů, že uživatelský profil získaný z údajů uživatelů našich internetových stránek nebudou propojovat s jinými uživatelskými profily získanými na stránkách třetích stran. Navštivte prosím stránky https://www.youronlinechoices.com, kde získáte informace o souborech cookies poskytovatelů z řad třetích stran, dozvíte se více o příslušných směrnicích o ochraně osobních údajů, a budete tak vědomě spravovat svůj souhlas nebo odmítnutí.

  Právním základem k používání marketingových nástrojů je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR. Za účelem zrušení Vašeho souhlasu viz 3.1.3: „Zrušení Vašeho souhlasu nebo změna Vašeho výběru“. Pro případ, že budou osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, vztahuje se Váš souhlas výslovně i na předávání dat (čl. 49 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Rizika s tím spojená naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  V následujícím odstavci bychom Vám chtěli tyto technologie blíže vysvětlit a představit poskytovatele, které k těmto účelům používáme. Ke shromažďovaným údajům mohou zejména náležet:

 • IP adresa zařízení;
 • identifikační číslo souboru cookies;
 • identifikátor zařízení mobilního zařízení (device ID);
 • referer URL (předtím navštívené stránky);
 • otevřené stránky (datum, čas, URL, název, strávená doba);
 • stažené soubory;
 • linky na jiné internetové stránky, na které bylo kliknuto;
 • příp. dosažení určitých cílů (konverze);
 • technické informace: operační systém, typ, verze a jazyk prohlížeče; typ, značka, model a rozlišení zařízení;
 • přibližné místo (země a příp. město).

 • Shromažďovaná data jsou však ukládána výhradně pseudonymně, takže nelze vyvozovat žádné závěry o dané osobě.

  3.5.1. Microsoft Advertising (dříve Bing Ads)

  Naše internetové stránky používají službu Microsoft Advertising, službu společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Společnost Microsoft používá soubory cookies a obdobné technologie k prezentaci reklam, které jsou pro Vás relevantní. Používání těchto technologií společnosti Microsoft a jejím partnerským internetovým stránkám umožňuje zveřejňovat reklamy na základě předešlé návštěvy našich nebo jiných stránek na internetu.

  V rámci služby Microsoft Advertising používáme na našich internetových stránkách i značku UET, abychom mohli za použití pseudonymů vytvářet uživatelské profily. Tato služba nám umožňuje sledovat aktivity uživatelů na našich internetových stránkách, když se tito uživatelé přes reklamu zveřejněnou službou Microsoft Advertising (dříve Bing Ads) dostanou na naše internetové stránky. Dostane-li se uživatel přes takovou reklamu na naše stránky, je na jeho počítači instalován soubor cookie. Na našich internetových stránkách je integrována značka Bing UET, přes kterou jsou ve spojení se souborem cookie ukládány některé neosobní údaje o používání internetových stránek. K tomu mimo jiné patří doba strávená na internetových stránkách, informace o tom, které části internetových stránek byly navštíveny, a o tom, přes jakou reklamu se uživatel na internetové stránky dostal. Informace týkající se identity uživatele zaznamenávány nejsou.

  Zaznamenané informace jsou přenášeny na server společnosti Microsoft v USA a tam jsou ukládány zásadně max. na dobu 180 dnů.

  Zaznamenání dat vytvořených souborem cookie a zaměřených na Vaše používání internetových stránek můžete zabránit tak, že deaktivujete instalaci souborů cookies. V důsledku toho může být v závislosti na okolnostech funkčnost internetových stránek omezena. Kromě toho může společnost Microsoft v závislosti na okolnostech a za použití tzv. sledování cross-device sledovat Vaše uživatelské chování napříč několika elektronickými zařízeními, a je proto schopna na internetových stránkách a v aplikacích Microsoft zobrazovat personalizovanou reklamu. Tento proces můžete deaktivovat na adrese https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out (opt-out).

  Bližší informace o analytických službách Bing naleznete na internetových stránkách Bing Ads. Bližší informace o ochraně osobních údajů u společnosti Microsoft a Bing naleznete v Ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.

  Kromě zrušení svého souhlasu máte navíc možnost personalizované reklamy deaktivovat u Microsoft Advertising nebo v Nastavení reklam na svém účtu Microsoft.

  Službou Microsoft Advertising jsou instalovány následující soubory cookies:

 • „_uetsid“;
 • „_uetvid“;
 • „MUID“
 • „MUID“;

 • Další informace o tom naleznete na stránkách nápovědy ke službě Microsoft Advertising a v Ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.

  3.5.2. Facebook pixel

  Naše internetové stránky používají k marketingovým účelům službu „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, službu nabízenou uživatelům mimo USA a Kanadu společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko a ostatním uživatelům pak společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (souhrnně „Facebook“).

  Službu Facebook pixel používáme, abychom mohli analyzovat všeobecné používání našich internetových stránek a vyhodnocovat účinnost reklam Facebooku („Conversion tracking“). Kromě toho používáme službu Facebook pixel, abychom Vám mohli na základě Vašeho zájmu o naše výrobky poskytovat individualizovaná reklamní sdělení („Retargeting“). Při tom se za pomoci služby „Custom Audience“ rovněž provádí remarketing cílových skupin.

  K tomuto účelu je na našich internetových stránkách integrován tzv. Facebook pixel. Přes tyto web beacons je vytvářeno přímé propojení mezi Vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Tzv. sledování probíhá za pomoci souboru cookies, který se uloží na Vašem počítači a zaznamenává následující informace, jako např. hlavičkové informace HTTP (mj. IP adresa, informace o internetovém prohlížeči, umístění stránky, dokument, URL internetové stránky, uživatelský agent internetového prohlížeče i značka a čas použití), a údaje specifické pro pixel (to zahrnuje ID pixelu a data souborů cookie společnosti Facebook, vč. Vašeho ID Facebooku (tyto se používají k propojení událostí s určitým reklamním účtem společnosti Facebook a přiřadí se uživateli Facebooku).

  Pomocí služby Facebook pixel je v této souvislosti společnosti Facebook umožněno určit návštěvníky naší internetové nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook Ads“). Proto používáme službu Facebook pixel, abychom Facebook Ads zveřejňované z naší strany zobrazovali pouze takovým uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši internetovou nabídku nebo vykazují určité znaky (např. zájem o určitou problematiku nebo výrobky, které jsou určovány na základě navštívených internetových stránek), které společnosti Facebook předáváme (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí služby Facebook pixel chceme rovněž zajistit, aby naše Facebook Ads vyhovovaly potencionálním zájmům našich uživatelů. Pomocí služby Facebook pixel můžeme dále vyhodnocovat účinnost reklam umístěných na Facebooku pro statistické účely a pro účely výzkumu trhu tím, že vidíme, zda se uživatel po kliknutí na určitou reklamu umístěnou na Facebooku dostal na naše internetové stránky (tzv. „conversion“). Shromažďovaná data jsou pro nás jako pro provozovatele těchto internetových stránek zcela anonymní, takže nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě daného uživatele. Údaje jsou však ze strany společnosti Facebook ukládány a zpracovávány, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a společnost Facebook může údaje v souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů společnosti Facebook používat pro své reklamní účely. Díky tomu může společnost Facebook umožnit zveřejňování reklam na vlastních internetových stránkách i mimo ně. Toto používání údajů není možno z naší strany jako provozovatele stránek ovlivnit.

  Data zaznamenaná v této souvislosti mohou být společností Facebook přenášena na server v USA a tam i ukládána. Pro případ, že osobní údaje budou přenášeny do USA, jsme uzavřeli se společností Facebook standardní smluvní doložky. Kromě toho se Váš souhlas výslovně rovněž vztahuje na předávání dat (čl. 49 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Rizika s tím spojená naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  Pokud jste členem sociální sítě Facebook a společnosti Facebook jste to prostřednictvím nastavení soukromí na svém účtu povolili, může společnost Facebook navíc informace zaznamenané při Vaší návštěvě u nás propojit s Vaším členským kontem a použít pro cílené zveřejňování Facebook Ads. Nastavení soukromí svého profilu na Facebooku si můžete kdykoliv prohlédnout a změnit jej.

  Pokud jste používání služby Facebook pixel neodsouhlasili, bude společnost Facebook zobrazovat pouze všeobecné Facebook Ads, které nebyly vybrány na těchto internetových stránkách na základě informací shromážděných o Vás.

  Další informace naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.

  3.5.3. Google Marketing Platform a Ad Manager (dříve DoubleClick)

  Naše internetové stránky používají služby Google Marketing Platform a Google Ad Manager, které jsou uživatelům z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska poskytovány společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem ostatním uživatelům pak společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (souhrnně „Google“).

  Tyto služby používají soubory cookies a obdobné technologie k prezentaci reklam, které jsou pro Vás relevantní. Používání těchto technologií společnosti Google a jejím partnerským internetovým stránkám umožňuje zveřejňovat reklamy na základě předešlé návštěvy našich nebo jiných stránek na internetu.

  Data zaznamenaná v této souvislosti mohou být přenášena společností Google na server v USA a tam i ukládána. Pro případ, že osobní údaje budou přenášeny do USA, uzavřeli jsme se společností Google standardní smluvní doložky.

  Pokud jste používání služeb Google Marketing Platform a Ad Manager neodsouhlasili, bude Google zobrazovat pouze všeobecnou reklamu, která nebyla vybrána na těchto internetových stránkách na základě informací shromážděných o Vás. Kromě zrušení svého souhlasu máte navíc možnost personalizovanou reklamu v Nastavení reklamy u společnosti Google deaktivovat.

  Ze strany společnosti Google jsou instalovány následující soubory cookies:

 • „test-cookie“ na dobu 12 měsíců,
 • „IDE“ na dobu 12 měsíců.

 • Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

  3.5.4. Criteo

  V rámci společné odpovědnosti ve smyslu čl. 26 GDPR používáme služby společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie („Criteo“), abychom mohli za účelem zlepšení naší propagační nabídky shromažďovat informace v čistě anonymizované formě o chování uživatele (např. výrobky, které jste si prohlíželi, vložili do košíku nebo zakoupili). V rámci smlouvy se společností Criteo při tom určujeme rozsah příslušné reklamní kampaně. Provedení této reklamní kampaně, včetně rozhodnutí o tom, které reklamní inzeráty kam budou dodány, je pak v odpovědnosti společnosti Criteo. K tomuto účelu je na našich internetových stránkách ze strany společnosti Criteo přímo zrealizován kód a do internetových stránek jsou integrovány tzv. (re-)marketingové značky (neviditelné grafiky nebo kódy označované rovněž jako web beacons).

  Jejich pomocí je na Vašem zařízení uložen individuální soubor cookie, tzn. malý datový soubor (místo souborů cookies mohou být použity i srovnatelné technologie). V tomto souboru se poznamená, které internetové stránky uživatel vyhledává, o jaké obsahy se zajímá a na které nabídky klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující internetové stránky, doba návštěvy i další informace o používání internetových nabídek.

  Společnost Criteo pak může vhodná doporučení výrobků zobrazovat jako reklamní bannery, když přejdete na jiné internetové stránky („retargeting“). Osobní identifikace návštěvníka stránek je při tom vyloučena. My máme pak možnost vyměňovat si informace, jako jsou technické identifikátory z Vašich přihlašovacích informací na našich internetových stránkách nebo z našeho systému CRM, se spolehlivými internetovými partnery. Díky tomu mohou být Vaše zařízení a/nebo prostředí propojena, a Vám tak může být poskytnuta souvislá uživatelská zkušenost se zařízeními a prostředími, která používáte. Výše uvedené informace může pak společnost Criteo propojit i s informacemi tohoto druhu z jiných zdrojů Když uživatel následně navštíví jiné internetové stránky, mohou mu být zobrazovány reklamy, které odpovídají jeho zájmům a jsou přizpůsobeny jeho osobě. Technické údaje zaznamenané společností Criteo jsou uchovávány od okamžiku svého zaznamenání až po dobu 13 měsíců. Soubory cookies společnosti Criteo přestávají být automaticky funkční po uplynutí 13 měsíců.

  V rámci společné odpovědnosti za výše uvedené zpracovávání můžete dle GDPR svá práva uplatnit jak vůči nám, tak i vůči společnosti Criteo. Se společností Criteo jsme uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti, jejíž podstatný obsah Vám na žádost rádi poskytneme.

  Bližší podrobnosti k této propojitelnosti naleznete ve Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Criteo, kde můžete i vyjádřit svůj nesouhlas s anonymní analýzou svého chování při vyhledávání.

  3.5.5. Affilinet (AWIN AG)

  Jsme účastníky sítě Performance Advertising a partnerského programu společnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín (dále jen „AWIN“), tzn. služby k integrování reklam ve formě textových linků, obrazových linků, reklamních bannerů nebo vstupních masek („affilinet“). Služba affilinet používá soubory cookies a obdobné technologie k prezentaci reklam, které jsou pro Vás relevantní. Služba affilinet používá rovněž tzv. web beacons (neviditelné grafiky). Díky těmto web beacons je možno vyhodnocovat informace jako frekvence návštěvníků na těchto internetových stránkách.

  Za účelem dokumentace transakcí (např. Leads and Sales) společnost AWIN v rámci své sledovací služby ukládá na koncových zařízeních uživatelů internetových stránek soubory cookies. Tyto soubory cookies slouží pouze ke správnému přiřazení úspěchu reklamního prostředku a k příslušnému vyúčtování v rámci jeho sítě. V souboru cookie se umístí pouze informace o tom, kdy bylo z koncového zařízení kliknuto na určitý reklamní prostředek. Ve sledovacích souborech cookies AWIN se uloží individuální sled čísel, který však není možno přiřadit k jednotlivému uživateli, pomocí tohoto sledu čísel se dokumentuje partnerský program inzerenta, majitel stránek, okamžik akce uživatele (click nebo view). Při tom společnost AWIN shromažďuje kromě informací o používání těchto internetových stránek (vč. IP adresy) i informace o koncovém zařízení, ze kterého byla transakce provedena, např. operační systém a otevírající prohlížeč.

  Informace zaznamenané soubory cookies a web beacons o používání těchto internetových stránek (vč. Vaší IP adresy) a odeslání reklamních formátů jsou přenášeny na server affilinet a tam ukládány. Tyto informace mohou být ze strany affilinet předávány jejím smluvním partnerům. Affilinet však nepropojuje Vaši IP adresu s jinými údaji, které jste uložili.

  Soubory cookies uložené společností AWIN jsou vymazány nejpozději po 30 dnech.

  Kromě zrušení svého souhlasu máte navíc možnost soubory cookies na internetových stránkách společnosti AWIN AG deaktivovat.

  Další informace společnosti ke službě affilinet naleznete v Ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti AWIN AG.

  3.5.6. Webgains

  Kromě toho používáme plugin mezinárodní sítě Affiliate Webgains. Poskytovatelem je společnost ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Norimberk, Německo („Webgains“). Díky tomu můžeme měřit, jak úspěšné jsou naše reklamy na partnerských stránkách, které nám byly ze strany Webgains zprostředkovány. Tímto způsobem můžeme našim uživatelům zobrazovat reklamu, která je pro ně zajímavá, a díky tomu naše internetové stránky uspořádat atraktivněji, a dosáhnout tak spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu. K tomuto účelu je na našich stránkách integrován sledovací kód. Pomocí tohoto kódu může Webgains shromažďovat pseudonymizované údaje o návštěvě našich internetových stránek a o používání naší internetové nabídky a může nám na tomto základě poskytnout neosobní statistiky, zejména o tom, kolik návštěvníků určité partnerské stránky po kliknutí na naši reklamu u nás něco objednalo. Se společností Webgains jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku.

  Další informace o zpracování dat a o možnostech k vyjádření nesouhlasu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Webgains.

  3.5.7. Kelkoo

  Používáme pixel sítě Affiliate společnosti Kelkoo SAS, 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paris, Francie („Kelkoo“). Společnost Kelkoo na internetu provozuje vyhledávací a srovnávací portály.

  Když jste z některé internetové stránky Kelkoo byli přesměrováni na naše internetové stránky, můžeme pomocí tohoto pixelu měřit, jak úspěšné jsou naše reklamy umístěné na stránkách partnerů společnosti Kelkoo, a porozumět tak reakcím uživatelů na našich internetových stránkách, vyhodnotit je a díky tomu optimalizovat naši internetovou nabídku. K tomuto účelu je na našich stránkách integrován měřicí pixel. Pomocí tohoto pixelu se vytvoří spojení mezi objednávkou uzavíranou na našich internetových stránkách a kliknutím na reklamu na stránce společnosti Kelkoo.

  Je-li objednávka uzavřena, pak jsou ID objednávky (číslo objednávky) a parametry OrderValue (hodnota objednávky/hodnota zboží v košíku) zaslány na společnost Kelkoo, stejně jako technické informace prohlížeče, čas uzavření objednávky i IP adresa, kterou společnost Kelkoo před jejím uložením anonymizuje. Data jsou na společnost Kelkoo zasílána a ze strany společnosti Kelkoo ukládána pouze tehdy, pokud jste po přesměrování na naše internetové stránky objednávku skutečně uskutečnili.

  Společnost Kelkoo zpracovává zaslaná data na svoji vlastní odpovědnost a v rámci výše uvedeného předání dat měří výkonnost pohybu dat na našich internetových stránkách, a to za účelem měření výkonnosti pohybu dat („Kelkoo Sales Tracking“).

  Data shromážděná pomocí souborů cookies společností Kelkoo na její vlastní odpovědnost a sloužící k měření výkonnosti reklamní kampaně společnosti Kelkoo jsou uchovávána po dobu 12 měsíců.

  Více informací o zpracovávání údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Kelkoo.

  3.5.8. Daisycon

  Používáme pixel sítě Affiliate společnosti Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nizozemsko („Daisycon“). Společnost Daisycon zprostředkovává partnerské internetové stránky (tzv. publikační aplikace), na kterých jsou nabízeny naše výrobky.

  Když jste z některé internetové stránky Daisycon byli přesměrováni na naše internetové stránky, můžeme pomocí tohoto pixelu měřit, jak úspěšné jsou naše reklamy umístěné na stránkách partnerů společnosti Daisycon, a porozumět tak reakcím uživatelů na našich internetových stránkách, vyhodnotit je a díky tomu optimalizovat naši internetovou nabídku. K tomuto účelu je na našich stránkách integrován měřicí pixel. Pomocí tohoto pixelu se vytvoří spojení mezi objednávkou uzavíranou na našich internetových stránkách a kliknutím na reklamu na internetové stránce společnosti Daisycon.

  Je-li objednávka uzavřena, pak jsou ID objednávky (číslo objednávky) a parametry OrderValue (hodnota objednávky/hodnota zboží v košíku) zaslány na společnost Daisycon, stejně jako demografické a geografické ukazatele, verze a nastavení prohlížeče, které byly nejprve anonymizovány, typ zařízení a IP adresa, které společnost Daisycon před jejich uložením anonymizuje. Tyto údaje nelze zpětně propojit s určitou osobou, jsou zpracovávány pouze ke statistickým účelům a sdíleny se společností Daisycon. Společnosti Daisycon jsou kromě toho předávány pseudonymní ID transakce. Data jsou na společnost Daisycon zasílána a ze strany společnosti Daisycon ukládána pouze tehdy, pokud jste po přesměrování na naše internetové stránky objednávku skutečně uskutečnili.

  Společnost Daisycon ukládá pouze anonymizovanou IP adresu, a to maximálně na dobu 5 let.

  Se společností Daisycon jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku.

  Více informací o zpracování údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Daisycon.

  3.5.9. Tradedoubler

  Používáme pixel sítě Affiliate společnosti Tradedoubler GmbH, Mainzer Straße 13, 80804 Mnichov, Německo („Tradedoubler“). Společnost Tradedoubler zprostředkovává partnerské internetové stránky (tzv. publikační aplikace), na kterých jsou nabízeny naše výrobky.

  Když jste z některé internetové stránky Tradedoubler byli přesměrováni na naše internetové stránky, můžeme pomocí tohoto pixelu měřit, jak úspěšné jsou naše reklamy umístěné na stránkách partnerů společnosti Tradedoubler, a porozumět tak reakcím uživatelů na našich internetových stránkách, vyhodnotit je a díky tomu optimalizovat naši internetovou nabídku a zveřejňovat na síti Tradedoubler reklamy, které jsou pro Vás relevantní. K tomuto účelu je na našich stránkách integrován měřicí pixel. Pomocí tohoto pixelu se vytvoří spojení mezi objednávkou uzavíranou na našich internetových stránkách a kliknutím na reklamu na stránce společnosti Tradedoubler.

  Je-li objednávka uzavřena, pak jsou ID objednávky (číslo objednávky) a parametry OrderValue (hodnota objednávky/hodnota zboží v košíku) zaslány na společnost Tradedoubler stejně jako ID souborů cookie a Vaše IP adresa.

  Data jsou na společnost Tradedoubler zasílána a ze strany společnosti Tradedoubler ukládána pouze tehdy, pokud jste po přesměrování na naše internetové stránky objednávku skutečně uskutečnili.

  Se společností Tradedoubler jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku.

  Další informace o zpracování údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Tradedoubler.

  3.5.10. Agregátory pro porovnávání cen

  Na našich internetových stránkách používáme pixel tzv. agregátorů pro porovnávání cen. Tito poskytovatelé provozují internetové stránky a portály pro porovnávání cen zboží, na kterých jsou nabízeny naše výrobky. Když se na naše internetové stránky dostanete přes takovou internetovou stránku, pixel na našich stránkách se aktivuje, takže můžeme měřit, jak úspěšné jsou naše reklamy na partnerských stránkách a na portálech pro porovnávání cen. V případě objednávky jsou příslušné identifikátory objednávky (číslo objednávky) a parametr OrderValue (hodnota objednávky) zaslány danému poskytovateli. Další osobní údaje zasílány nejsou. Od příslušného poskytovatele dostáváme pouze informaci, že jste se na naše internetové stránky dostali právě od tohoto poskytovatele.

  Používáme pixely následujících poskytovatelů:

 • Billiger.de, solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Německo. Další informace nalezete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti Billiger.de.
 • Connexity, Connexity Inc., 2120 Colorado Ave., Suite 400, Santa Monica, CA 90404, USA. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Connexity.
 • PriceRunner, PriceRunner Sweden AB, Kungsbron 21, 11122 Stockholm, Švédsko. Další informace naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů společnost PriceRunner.

 • 3.6. Pluginy na sociálních médiích a externí média

  Dále používáme nástroje sociálních sítí, které slouží k tomu, abyste se mohli za pomoci uživatelského účtu, který máte k dispozici, přihlásit na jiných internetových stránkách a používat jiná externí média, jako integrovaná videa a karty.

  Právním základem k tomu je – pokud není uvedeno jinak – Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR, který sami udělíte přes banner souboru cookie nebo u příslušného nástroje tak, že jeho používání povolíte zvlášť přes banner umístěný přes něj (Overlay). Za účelem zrušení Vašeho souhlasu viz 3.1.3: „Zrušení Vašeho souhlasu nebo změna Vašeho výběru“. Pro případ, že budou osobní údaje přenášeny do USA nebo jiných třetích zemí, vztahuje se Váš souhlas výslovně i na předávání dat (čl. 49 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Rizika s tím spojená naleznete v bodě 6 („Předávání údajů do třetích zemí“).

  3.6.1. Přihlášení pomocí uživatelských účtů ze sociálních sítí

  Naše internetové stránky Vám nabízejí možnost přihlásit se pomocí existujícího uživatelského účtu následujících sociálních sítí:

 • Facebook Login (Facebook Connect): Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (pro uživatele mimo USA a Kanadu), příp. Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (pro všechny ostatní uživatele) – Informace o ochraně osobních údajů
 • Google Sign-In for Websites: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (pro uživatele z Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska), příp. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (pro všechny ostatní uživatele) – Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Amazon Sign-On for Websites: Amazon EU S.à.r.l, 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk – Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Jakmile jste se za pomoci svého existujícího uživatelského účtu přihlásili, není již žádná další registrace nutná. Pokud chcete tuto funkci použít, budete nejprve přesměrováni na dotyčnou sociální síť. Tam budete vyzváni, abyste se přihlásili svým uživatelským jménem a heslem. Nám nejsou samozřejmě tyto údaje známy. Server, se kterým bude spojení vytvořeno, se může nacházet v USA nebo jiné třetí zemi.

  Potvrzením příslušného přihlašovacího tlačítka na našich internetových stránkách se příslušná sociální síť dozví, že jste se na našich internetových stránkách přihlásili pomocí svého uživatelského účtu, a propojí Váš uživatelský účet s Vaším zákaznickým účtem na našich internetových stránkách. Kromě toho nám budou předány následující údaje:

 • Facebook Login (Facebook Connect): e-mailová adresa, veřejné profilové informace (zejména ID Facebook, jméno, profilový obrázek), příp. další profilové informace, jako věk, datum narození, přátelé na Facebooku, pohlaví, bydliště, lajky, profil URL, místa, příspěvky, fotografie, videa; používané soubory cookies, zejména: „_fbp“
 • Google Sign-In for Websites: e-mailová adresa, ID Google, jméno, profilový obrázek URL
 • Amazon Sign-On: e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení, ID uživatele, pohlaví

 • 3.6.2. Youtube

  Na těchto internetových stránkách jsme integrovali videa společnosti YouTube, která jsou u společnosti YouTube uložena a lze je na našich internetových stránkách přehrát, pokud jste k tomu udělili souhlas. Provozovatelem sítě YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Aktivovali jsme rozšířený režim ochrany soukromí společnosti YouTube. V důsledku toho společnost Google nezískává žádné informace o používání a ani neinstaluje žádné soubory cookies, dokud uživatel neklikne na tlačítko přehrát. Po tomto kliknutí se video přehraje a společnost Google nainstaluje vlastní soubory cookies sloužící ke zlepšení jejích funkcí a k zobrazení individualizované reklamy v reklamní síti Google.

  Díky navštívení našich internetových stránek získá společnost YouTube a Google informace, že jste otevřeli příslušnou podstránku našich internetových stránek. To probíhá nezávisle na tom, zda jste u společnosti YouTube nebo Google přihlášeni nebo ne. Společnosti YouTube a Google používají tyto údaje k reklamním účelům, k účelům průzkumu trhu a k uspořádání svých internetových stránek v souladu s potřebami. Pokud na našich internetových stránkách otevřete síť YouTube, když jste přihlášeni ve svém profilu YouTube nebo Google, mohou společnosti YouTube a Google tuto událost propojit s příslušnými profily. Pokud si toto přiřazení ke svému účtu u společnosti Google nepřejete, je nutné, abyste se ze svého účtu Google odhlásili, než naše internetové stránky otevřete.

  Kromě zrušení svého souhlasu máte navíc možnost personalizovanou reklamu v Nastavení reklamy deaktivovat. V tomto případě bude společnost Google zobrazovat pouze neindividualizovanou reklamu.

  Další informace naleznete v Informacích o ochraně osobních údajů platných pro YouTube.

  3.6.3. Hodnoticí portál Trustpilot

  Poskytujeme možnost prostřednictvím služby „Trustpilot“, služby společnosti Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. patro, 1112 Kodaň, Dánsko ([email protected]), vyjádřit hodnocení k našim službám. Při poskytování hodnocení na internetových stránkách Trustpilot platí Podmínky a Ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Trustpilot. V případě účasti (Vaše registrace na portále Trustpilot je nutná) v tomto hodnoticím systému bude Vaše hodnocení zveřejněno u nás i na internetových stránkách společnosti Trustpilot a jejích partnerů.

  Společnost Trustpilot Vám bude na naši žádost zasílat pozvánky k hodnocení. Zasílání těchto pozvánek e-mailem je prováděno na základě čl. 6 odst.1 písm. a GDPR, příp. na základě Vašeho souhlasu se zasíláním takových e-mailů ze strany společnosti Autodoc v rámci objednávky našich newsletterů. K tomuto účelu společnosti Trustpilot předáváme Vaši e-mailovou adresu, Vaše křestní jméno a příjmení i číslo zakázky generované z naší strany. Se společností Trustpilot jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů na zakázku.

  Pokud jste přes společnost Trustpilot poskytli hodnocení, provádí se zpracování výše uvedených údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to na základě našeho oprávněného zájmu získávat hodnocení uživatelů, a vytvořit tak důvěryhodný základ k používání našich internetových stránek. Hodnocení rovněž slouží ke zlepšování našich internetových stránek, výrobků a služeb.

  Data zaznamenaná v souvislosti s poskytnutím hodnocení na platformě Trustpilot mohou být ze strany společnosti Trustpilot přenášena na subdodavatele služeb společnosti Trustpilot ve třetích zemích a tam i ukládána. Společnost Trustpilot uzavřela s těmito poskytovateli služeb standardní smluvní doložky EU.

  Hodnocení zůstávají zveřejněna po celou dobu existence Vašeho účtu u společnosti Trustpilot a budou vymazána, jakmile svůj účet zrušíte. Protokol o vymazání obsahující jméno, e-mailovou adresu a datum vymazání je uchováván po dobu tří let a poté rovněž vymazán. Údaje, které společnost Trustpilot od nás obdržela, aby bylo možno naším jménem zasílat pozvánky k hodnocení, jsou uchovávány po dobu tří let.

  Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a ve Směrnicích o hodnocení společnosti Trustpilot.

  3.6.4. Hodnocení s funkcí komentářů a hodnoticí systémy používající hvězdičky

  Poskytujeme možnost vyjadřovat veřejná hodnocení našich výrobků a služeb výhradně na našich internetových stránkách. Při tom shromažďujeme a používáme následující osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, čas odevzdání hodnocení a označení země. V případě účasti v hodnoticím systému používajícím hvězdičky vypočítáváme na základě naší stupnice zpětných vazeb celkovou známku, přičemž udělení všech hvězdiček znamená nejlepší hodnocení. V případě hodnocení s funkcí komentářů může být Vaše hodnocení na našich stránkách zveřejněno pouze s Vašimi iniciálami nebo se jménem (pseudonymem), které jste si zvolili dle svého uvážení. Zpracování dat v rámci procesu hodnocení slouží k tomu, abychom uživatelům nabídli možnost zhodnotit naše služby v rámci internetu tak, abychom naše výrobky a služby mohli dále zlepšovat. Kromě toho potencionální noví zákazníci mají možnost získat touto cestou spolehlivé zprávy o zkušenostech s kvalitou námi nabízených výrobků a služeb.

  Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to z důvodu našeho oprávněného zájmu získávat hodnocení uživatelů, a vytvořit tak důvěryhodný základ k používání našich internetových stránek. Náš oprávněný zájem spočívá rovněž v tom, abychom hodnocení našich prodejů učinili transparentní pro další zákazníky a verifikovali, že tato se zakládají na skutečných příslušných nákupech.

  • 4. Předávání osobních údajů / Ověření a porovnání se sankčními seznamy

  K předávání údajů, které jsme shromáždili, dochází v zásadě pouze tehdy, když:

 • jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR,
 • je předávání dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR nezbytné k uplatnění, výkonu a obhajobě právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte konkrétní oprávněný zájem své údaje nepředávat,
 • jsme dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c GDPR ze zákona povinni údaje předat nebo
 • to zákon připouští a je to dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR nezbytné k realizaci smluvních vztahů nebo k provádění opatření přijímaných před uzavřením smlouvy, ke kterým dochází na základě Vaší poptávky.

 • Část procesu zpracování dat mohou provádět naši poskytovatelé služeb. Kromě poskytovatelů služeb zmíněných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou k dalším poskytovatelům služeb patřit i zejména výpočetní centra, poskytovatelé softwaru, firmy poskytující IT služby, které naše systémy udržují, agentury, firmy provádějící průzkumy trhu, firmy náležející do téže skupiny firem i poradenské společnosti. Pokud údaje předáváme našim poskytovatelům, pak tito poskytovatelé služeb smějí tyto údaje používat výhradně ke splnění svých úkolů. Poskytovatelé služeb byli z naší strany pečlivě vybráni a svou činností řádně pověřeni. Jsou smluvně vázáni postupovat pouze podle našich instrukcí, mají k dispozici vhodná technická a organizační opatření k ochraně práv dotyčných osob a jsou z naší strany pravidelně kontrolováni.

  Kromě toho může dojít k předání v souvislosti se žádostmi ze strany úřadů, soudními rozhodnutími a soudními či právními postupy, pokud je to k dodržování a prosazování práva nutné.

  V případě doručování a přepravy zásilek předáváme Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu našim smluvním přepravcům a – případně – zpracovatelům zakázky, aby mohli dodávku provést a komunikovat s Vámi ohledně oznámení a koordinace dodávky.

  Právním základem ke zpracování dat v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste nám udělili svůj výslovný souhlas. Pokud je zpracování dat nezbytné ke splnění smluvně sjednaných dodávek zboží, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Kromě toho je právním základem ke zpracování dat, které je s tím spojené, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (rovnováha zájmů zakládající se na našem zájmu umožnit Vám bezproblémové dodání zboží v čase, který Vám nejlépe vyhovuje).

  Tímto vás informujeme, že v rámci plnění našich povinností, které nám ukládají evropská protiteroristická nařízení, provádíme ověření a porovnání se sankčními seznamy vedenými a zveřejňovanými Evropskou unií. Právním základem je náš oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písmene f) GDPR ověřit, zda obchodní vztah není v rozporu s § 134 spolkového občanského zákoníku (BGB), a vyvarovat se jednání, které by bylo sankcionováno.

  Pro tento účel při vytvoření objednávky ověřujeme a porovnáváme vaše jméno a dodací adresu s aktuálními sankčními seznamy a provádíme přitom automatickou kontrolu podobnosti. Narazíme-li na pozitivní výsledek, provede se jeho manuální ověření. Jestliže manuální kontrola nepovede k jednoznačně negativnímu výsledku, spojíme se s vámi a vyžádáme si od vás další údaje pro účely porovnání (zejména kopii osobního dokladu, ze kterého bude patrná státní příslušnost, datum a místo narození). Kopie osobního dokladu odstraníme ihned po manuální kontrole. Během kontroly bude vaše objednávka dočasně pozastavena. Bude-li výsledek kontroly negativní, zpracování vaší objednávky bude pokračovat. Jestliže kontrola objeví shodu se záznamem v sankčním seznamu, bude vám to oznámeno a dostanete možnost se k tomu vyjádřit. Teprve poté se rozhodneme, zda s vámi navážeme nebo nenavážeme obchodní vztah, respektive zda v něm budeme pokračovat nebo ho ukončíme.

  Pokud je v určitých případech předání vašich osobních údajů veřejným orgánům (např. kvůli trestnímu stíhání nebo boji proti terorismu) povinné, vaše osobní údaje poskytneme, existují-li k tomu příslušné právní důvody. Právním základem pro toto poskytnutí je článek 6 odst. 1 písmeno c) GDPR.

  Protokoly a výsledky porovnávání se sankčními seznamy odstraňujeme po pěti letech od konce kalendářního roku, ve kterém bylo porovnání provedeno.

  • 5. Doba uchovávání

  V zásadě osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je nezbytné ke splnění účelů, ke kterým byly tyto údaje shromážděny. Poté údaje ihned mažeme, ledaže je potřebujeme ještě do uplynutí zákonné promlčecí lhůty k účelům prokazování občanskoprávních nároků nebo z důvodu zákonných povinností archivování.

  K účelům prokazování musíme smluvní údaje uchovávat ještě další tři roky od konce roku, ve kterém jsme obchodní vztah s Vámi uzavřeli. Případné nároky jsou dle zákonné běžné promlčecí lhůty promlčeny nejdříve v tomto okamžiku.

  I poté musíme Vaše údaje částečně ještě uchovávat z účetních důvodů. Jsme k tomu povinováni z důvodu zákonných dokumentačních povinností, které vyplývají z obchodního zákoníku, daňového zákoníku, zákona o úvěrnictví, zákona o praní peněz a zákona o obchodování s cennými papíry. Lhůty k uchovávání stanovené v těchto právních normách činí dva roky až 10 let.

  • 6. Předávání údajů do třetích zemí

  Jak je vysvětleno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, používáme služby, jejichž poskytovatelé mají svá sídla částečně v tzv. třetích zemích (mimo Evropskou unii, příp. Evropský hospodářský prostor) nebo v nich osobní údaje zpracovávají, tzn. v zemích, jejichž úroveň ochrany osobních údajů neodpovídá úrovni v Evropské unii. Pokud je tomu tak a pokud Evropská komise nevydala pro tyto země žádné rozhodnutí o přiměřenosti (čl. 45 GDPR), učinili jsme příslušná opatření, abychom k případnému předání dat zajistili přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. K tomu patří i standardní smluvní doložky Evropské unie nebo závazné interní předpisy o ochraně osobních údajů.

  Tam, kde to není možné, jsou základem pro předávání dat výjimky uvedené v čl. 49 GDPR, zejména Váš výslovný souhlas nebo nutnost splnění smluv či provádění opatření přijímaných před uzavřením smlouvy.

  Pokud je předání do třetích států plánováno a není k dispozici žádné rozhodnutí o přiměřenosti nebo nejsou k dispozici žádné vhodné záruky, pak je možné a existuje riziko, že úřady v příslušné třetí zemi (např. tajné služby) získají přístup k předaným údajům, aby je zaznamenaly a analyzovaly, a že nebude zaručena prosaditelnost Vašich práv jako dotčené osoby. Při vyžádání svého souhlasu přes banner pro schvalování souborů cookie budete o tom rovněž informováni.

  • 7. Aktivity na sociálních sítích

  Jsme aktivní na sociálních sítích, abychom tam mimo jiné mohli komunikovat se zákazníky a zájemci a informovat je o našich výrobcích a službách.

  Údaje našich uživatelů zpracovávají dotyčné sociální sítě zpravidla k účelům průzkumu trhu a k reklamním účelům. Mohou tak být na základě zájmů uživatelů vytvořeny uživatelské profily. K tomuto účelu jsou na počítačích uživatelů ukládány soubory cookies a jiné identifikátory. Na základě těchto uživatelských profilů jsou pak v rámci sociálních sítí, ale i na internetových stránkách třetích stran zveřejňovány např. reklamy. V rámci těchto našich aktivit existuje možnost, že můžeme využít informace, jako např. statistiky, které se vztahují k našim aktivitám na sociálních sítích a které tyto sociální sítě poskytují. Tyto statistiky jsou agregovány a mohou obsahovat zejména demografické informace a data k interakci s našimi aktivitami a k příspěvkům, které jsou o nich šířeny. Detaily a linky k datům sociálních sítí, ke kterým máme jako provozovatel těchto aktivit přístup, naleznete v níže uvedeném seznamu.

  Právním základem ke zpracování dat je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na efektivním informování uživatelů a komunikaci s nimi, příp. čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu zůstat s našimi zákazníky v kontaktu a informovat je i provádět opatření přijímaná před uzavřením smlouvy.

  Právní základ ke zpracování údajů prováděnému sociálními sítěmi na jejich vlastní odpovědnost naleznete v informacích o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě: Pod níže uvedenými linky získáte navíc další informace o příslušném zpracování dat i možnostech odvolání svého souhlasu.

  Upozorňujeme na to, že dotazy týkající se ochrany osobních údajů mohou být nejlépe uplatněny u příslušného poskytovatele sociální sítě, protože pouze tento poskytovatel má přístup k údajům a může příslušná opatření učinit přímo. Následně naleznete seznam s informacemi o sociálních sítích, na kterých provozujeme naše aktivity.

 • Facebook (USA a Kanada: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; všechny ostatní země: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

  - Provozování fanouškovské stránky Facebook ve společné odpovědnosti na základě Dohody o společném zpracování osobních údajů (tzv. doplnění stránek Insights týkající se odpovědných osob)
  - Informace o zpracovávaných údajích stránek Insights a o možnostech kontaktování v případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
  - Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/
  - Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a https://www.youronlinechoices.com.

 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

  - Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875

 • Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

  - Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy
  - Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads.

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko)

  - Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy
  - Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko)

  - Provozování firemní stránky LinkedIn ve společné odpovědnosti na základě Dohody o společném zpracování osobních údajů (tzv. Page Insights Joint Controller Addendum)
  - Informace o zpracovávaných údajích stránek Insights a o možnostech kontaktování v případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
  - Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  - Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 • Xing/Kununu (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk

  - Prohlášení o ochraně osobních údajů/Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 • Pinterest (Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irsko)

  - Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 • TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irsko)

  Prohlášení o ochraně osobních údajů/Opt-Out: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

  • 8. Práva dotčené osoby

  Vždy Vám přísluší práva dotčené osoby formulovaná v čl. 15 až 21 a čl. 77 GDPR:

 • právo na zrušení Vašeho souhlasu;
 • právo na podání odporu proti zpracování Vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR);
 • právo na informace o Vašich osobních údajích zpracovávaných u nás (čl. 15 GDPR);
 • právo na poskytnutí informací o Vašich osobních údajích u nás uložených (čl. 16 GDPR);
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR);
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR);
 • právo na podání stížnosti u dozorujícího úřadu (čl. 77 GDPR).

 • Pro uplatnění svých zde popsaných práv můžete kdykoliv využít výše uvedené kontaktní údaje. To samé platí, pokud chcete získat kopie záruk k prokázání přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Pokud jsou naplněny příslušné právní předpoklady, vyhovíme Vaší žádosti týkající se ochrany osobních údajů.

  Vaše dotazy k uplatňování práv na ochranu údajů a naše odpovědi na ně budou k dokumentačním účelům uchovávány po dobu až tří let a v jednotlivém případě k uplatnění, výkonu a obhajobě právních nároků pak i po dobu delší. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, z důvodu našeho oprávněného zájmu na obhajobě proti případným občanskoprávním nárokům dle čl. 82 GDPR, z důvodu našeho oprávněného zájmu zabránit pokutám dle čl. 83 GDPR i plnit naši povinnost vyplývající z čl. 5 odst. 2 GDPR.

  Máte právo svůj jednou udělený souhlas kdykoliv zrušit. To má za následek, že ve zpracování dat, které spočívá v tomto souhlasu, již v budoucnu nebudeme pokračovat. V důsledku zrušení souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu do okamžiku jeho zrušení.

  Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace. Jedná-li se o námitku proti zpracovávání údajů k účelům přímé reklamy, máte všeobecné právo vznést námitku, kterému bude z naší strany vyhověno i bez udání důvodů.

  Chcete-li využít svého práva na zrušení souhlasu nebo práva vznést námitku, je dostačující neformální sdělení zaslané na výše uvedené kontaktní údaje.


  Koneckonců máte právo podat stížnost u některého z dozorových úřadů zabývajících se ochranou osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě svého místa pobytu, svého pracoviště nebo místa domnělého porušení práva.

  • 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese dpo(a)autodoc.eu.

  Verze: 1.0 / Stav: květen 2021