• SHOP
 • CLUB
Vyzkoušejte prémiový účet
0
Moje garáž
Přidat vozidlo
0
Položek #60-0309
0,00 CZK
Váš košík je prázdný

Zásady ochrany osobních údajů

V následujícím textu vás informujeme o zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním našich online služeb.


1. Obecné informace

1.1. Odpovědná strana 1.2. Účely a právní základ zpracování

V rámci našich obchodních aktivit zpracováváme osobní údaje různých subjektů údajů (např. uživatelů webových stránek, zájemců a zákazníků). O účelech a právním základu, jakož i o dalších podrobnostech příslušného zpracování v pořadí jednotlivých situací zpracování vás budeme informovat v dolní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

1.3. Příjemce

V závislosti na situaci zpracování může vaše osobní údaje zpracovávat nejen správce, ale také třetí strany. Mezi možné příjemce patří zejména zpracovatelé objednávek (např. poskytovatelé webhostingu, softwaru a dalších technických služeb), poskytovatelé přepravních služeb a poskytovatelé online služeb a obsahu třetích stran. Zveřejnění může být rovněž provedeno v souvislosti s úředními šetřeními, soudními příkazy a soudními řízeními, pokud je to nezbytné pro soudní stíhání nebo vymáhání práva. Podrobnosti naleznete v případě potřeby v poznámkách k příslušnému zpracování.

Příjemci ve smyslu GDPR jsou také dceřiné společnosti patřící do skupiny AUTODOC. Další informace o skupině společností naleznete zde.

1.4. Převod do třetích zemí

Využíváme služeb, jejichž poskytovatelé se částečně nacházejí nebo zpracovávají osobní údaje v tzv. třetích zemích (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor), tj. v zemích, kde úroveň ochrany údajů neodpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii. Pokud tomu tak je a Evropská komise nevydala pro tyto země rozhodnutí o odpovídající ochraně (čl. 45 GDPR), přijali jsme vhodná opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů při jejich předávání. Mezi ně patří mimo jiné standardní smluvní doložky Evropské unie. Není-li to možné, zakládáme předávání údajů na výjimkách z článku 49 GDPR, zejména na vašem výslovném souhlasu nebo na nezbytnosti předání pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření.

1.5. Doba uchovávání

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje konkrétní účel, dokud jsme ze zákona povinni je uchovávat nebo dokud další zpracování opodstatňují jiné právní důvody.

1.6. Práva subjektů údajů

V souladu s čl. 15 nařízení GDPR máte právo získat informace o údajích, které jsou o vás uchovávány, včetně případných příjemců a předpokládané doby uchovávání. Pokud zpracovávané údaje (již) nejsou správné, máte nárok na opravu (čl. 16 GDPR). Jsou-li splněny příslušné zákonné požadavky, můžete požadovat výmaz (čl. 17 GDPR) nebo omezení (čl. 18 GDPR) zpracování, jakož i vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR). Pokud se domníváte, že zpracování údajů, které se vás týkají, je v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u vámi zvoleného orgánu dozoru pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

1.7. Právo vznést námitky

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR. Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, ledaže by existovaly závažné důvody hodné ochrany, které převažují nad vašimi zájmy na ochranu, nebo by zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Zpracování svých osobních údajů pro účely adresné reklamy a případné související profilování můžete kdykoli bez udání důvodu odmítnout.

2. Situace zpracování

2.1. Používání webových stránek

Naše internetové nabídky slouží k poskytování informací o naší společnosti a našich službách, k uzavírání nebo navazování smluvních vztahů a ke komunikaci a interakci s našimi zákazníky a zájemci.

Pro výše uvedené účely zpracováváme také osobní údaje. Rozsah a právní základ zpracování údajů závisí na službách požadovaných uživatelem, příslušné konfiguraci prohlížeče, jakož i rozsahu případného uděleného souhlasu.

Webové technologie (soubory cookie a podobné technologie)

Za účelem zlepšení komunikace a interakce s našimi zákazníky a optimalizace uživatelského dojmu používáme různá softwarová řešení a webové technologie, včetně nástrojů pro analýzu webu a marketing poskytovaných třetími stranami, jakož i služby pro integraci obsahu třetích stran, jako jsou typy písma, mapy nebo videa.

Analytické nástroje slouží ke shromažďování, měření a analýze údajů, jako je počet návštěvníků, zdroje návštěvnosti, navštívené stránky, doba strávená na webu nebo hloubka posunu. Marketingové nástroje umožňují cílené řízení a vyhodnocení marketingových opatření (reklamní kampaně, partnerská reklama, vícekanálová analýza).

Z důvodů ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací (ePrivacy) a ochrany osobních údajů je k použití těchto nástrojů často nutný souhlas příslušného uživatele. K získání a správě potřebných souhlasů v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG a případně i s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a GDPR používáme tzv. nástroj pro správu souhlasů („Consent-Management-Tool”, viz následující část).

Podrobné informace o předmětu a rozsahu příslušných souhlasů a o zpracování údajů na jejich základě vám budou poskytnuty přímo prostřednictvím nástroje pro správu souhlasů.

Není-li vyžadován souhlas, provádí se zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR pro popsané účely, které zároveň představují zájmy, jež sledujeme my nebo naši partneři (“potřebné služby“). Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání logovacích souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek.

Nástroj pro správu souhlasů

Pro účely správy souhlasů používáme nástroj pro správu souhlasů („Consent Management Tool“, dále také „CMT“). Přístup k CMT můžete kdykoli získat zde nebo kliknutím na odkaz "Nastavení souborů cookie" v zápatí webové stránky. Při vstupu na naše webové stránky se nastaví soubor cookie CMT, který slouží k uložení souhlasu uděleného pro jednotlivé služby a k řízení příslušné aktivace či deaktivace odpovídajících funkcí.

CMT se používá k získání potřebných souhlasů a k jejich zdokumentování v souladu s naší důkazní povinností. Právním základem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR.

Shromážděné údaje se ukládají, dokud soubor cookie nevymažete. Podrobnosti o zpracování dat pomocí CMT naleznete v uživatelském rozhraní nástroje.

Google Tag Manager

Naše webové stránky používají službu Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba Tag Manager slouží ke správě sledovacích nástrojů a dalších služeb, tzv. tagů webových stránek. Google Tag Manager nevyžaduje používání souborů cookie.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR, a to na základě našeho oprávněného zájmu v rámci integrace a správy více značek na našich webových stránkách.

Více informací naleznete zde.

Criteo

V rámci sdílené odpovědnosti ve smyslu článku 26 GDPR využíváme služeb společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie („Criteo“), která shromažďuje informace o chování uživatelů (např. o produktech, které jste si prohlédli, přidali do nákupního košíku nebo zakoupili) v čistě anonymní podobě za účelem zlepšení naší reklamní nabídky. V rámci smlouvy se společností Criteo určujeme rozsah příslušné reklamní kampaně. Za realizaci této reklamní kampaně, včetně rozhodnutí o tom, které reklamy se kam doručí, je pak odpovědná společnost Criteo.

V souvislosti s naší společnou odpovědností za výše uvedené zpracování můžete uplatnit svá práva podle GDPR vůči nám i společnosti Criteo. Se společností Criteo jsme uzavřeli dohodu o sdílené odpovědnosti, jejíž hlavní podmínky vám na požádání zpřístupníme.

YouTube

Na těchto webových stránkách máme integrovaná videa, která jsou uložena na YouTube a lze je přehrát z našich webových stránek. Aktivovali jsme režim rozšířené ochrany dat YouTube. To znamená, že společnost Google neobdrží žádné informace o používání a nenastaví žádné soubory cookie, dokud uživatel aktivně neklikne na tlačítko přehrát. Po tomto kliknutí se video začne přehrávat a společnost Google nastaví své vlastní soubory cookie, aby mohla zlepšovat své služby a přehrávat individualizovanou reklamu v reklamní síti Google.

V rámci AUTODOC Club používáme také rozhraní YouTube API k zobrazování videí a playlistů a k zaznamenávání a zobrazování počtu zhlédnutí videí.

Klient YouTube API nezpracovává žádné další údaje o uživateli.

Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Další informace naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů platném pro službu YouTube.

2.2. Správa zákazníků, adresná reklama

Pro účely centralizovaného řízení kontaktních a marketingových informací důležitých pro prodej v rámci skupiny AUTODOC používáme tzv. systém řízení vztahů se zákazníky („Customer Relationship Management“, dále také „CRM“). Údaje spravované v CRM zahrnují jak kontakty stávajících zákazníků, tak i registrované uživatele webových stránek, včetně odběratelů novinek a dalších marketingových kontaktů.

Profily zákazníků/uživatelů

CRM nám umožňuje shromažďovat marketingové informace z různých zdrojů a vyhodnocovat je za účelem optimalizace naší marketingové strategie, jakož i za účelem zacílení adresné reklamy. To může zahrnovat také vytváření a analýzu profilů zákazníků nebo uživatelů, aby bylo možné zjistit, které nabídky a služby jsou obzvláště oblíbené, a aby bylo možné navrhnout individualizované marketingové kampaně podle příslušných zájmů.

Kromě operativních údajů o stávajících zákaznících jsou v CRM zpracovávány také údaje vytvořené prostřednictvím našich online nabídek (např. cílové stránky, kontaktní formuláře). Kromě toho mohou být zpracovávány údaje z e-mailového marketingu a marketingu na sociálních sítích (např. míra otevření, cesty odkazu atd.).

Máme zájem na tom, aby prodejní úsilí a marketingové aktivity různých podnikových jednotek skupiny AUTODOC byly efektivní a dobře zacílené a aby byly koordinovány napříč jednotlivými divizemi. Za tímto účelem zpracováváme (také s pomocí poskytovatelů služeb) příslušné údaje CRM v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f nařízení GDPR na základě zvážení zájmů.

Správa souhlasů (e-mailová reklama)

Další součástí našeho CRM je správa souhlasů. Podle § 7 odst. 2 č. 1 a 2 zákona proti nekalé soutěži (UWG) jsou některá opatření adresné reklamy, jako je zejména e-mailová reklama nebo telefonní reklama určená spotřebitelům, povolena pouze na základě předchozího výslovného souhlasu.

Jestliže a nakolik nám v rámci našich internetových nabídek udělíte souhlas s reklamou (např. při registraci k odběru novinek), dokumentujeme a uchováváme informace potřebné k důkazním povinnostem, které nám přísluší (čl. 7 odst. 1 GDPR a případně § 7a UWG) na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c GDPR.

V případě odvolání souhlasu uchováváme důkazy pro účely dokumentace na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR až do uplynutí zákonných promlčecích lhůt. Slouží to našemu zájmu na případně nutné právní obraně. Totéž platí pro dokumentaci námitek proti reklamě, které navíc ukládáme do seznamu blokovaných e-mailových adres, abychom zaručili, že nebude zasílána reklama adresátům, kteří si to výslovně nepřejí.

(Personalizovaná) adresná reklama a novinky (newslettery)

Pokud byl udělen souhlas (např. s upozorněním na opuštěný nákupní košík nebo s průzkumy názorů a spokojenosti), je zpracování údajů pro účely, na které se souhlas vztahuje, založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Bez ohledu na případný požadavek na souhlas zpracováváme osobní údaje z našeho CRM a případně z jiných zdrojů (také od poskytovatelů služeb) za účelem poskytování a navrhování adresné reklamy zaměřené na cílové skupiny a případně i na konkrétní osoby (personalizované). Právním základem pro zpracovávání v rámci našich reklamních zájmů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení GDPR.

Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru bezplatných a pravidelných novinek, které obsahují mimo jiné informace šité na míru, aktuality o našich produktech a současné speciální nabídky.

Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme proces dvojitého přihlášení, což znamená, že vám newsletter zašleme e-mailem pouze v případě, že kliknete na odkaz v našem oznamovacím e-mailu a potvrdíte, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Pokud potvrdíte svou e-mailovou adresu, uložíme vaši e-mailovou adresu, čas registrace a IP adresu použitou pro registraci, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Jediným účelem ukládání je zasílání newsletteru a prokázání vaší registrace. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Příslušný odkaz pro odhlášení najdete v každém newsletteru. Postačí také oznámení na výše uvedené kontaktní údaje nebo v newsletteru (např. e-mailem nebo dopisem).

Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a GDPR. Zaznamenávání procesu registrace probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR za účelem prokázání souhlasu.

Abychom zjistili, kdy jsou naše e-maily otevírány a jak jsou používány, zaznamenáváme a analyzujeme interakce s newsletterem a přístupové údaje (např. míru otevření nebo míru kliknutí) pomocí standardních tržních technologií. Za tímto účelem naše e-maily obsahují webové majáky. Jedná se o malé obrazové soubory načítané našimi webovými stránkami, které nám umožňují zjistit, kdy jste e-mail otevřeli. Zjišťujeme také, na které odkazy v e-mailu jste klikli. Tyto přístupové údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb, obsahu, komunikace se zákazníky a pro statistické účely. Tyto informace používáme také k tomu, abychom lépe pochopili, jaký obsah a produkty vás zajímají, a mohli vám tak v budoucnu poskytovat co nejrelevantnější obsah.

V rámci vaší registrace k odběru našich propagačních e-mailů vás také žádáme o souhlas s přizpůsobením našich e-mailů vašim potřebám a zájmům na základě údajů, které o vás uchováváme v různých zařízeních, jako jsou vaše přístupové údaje, případné informace o účtu a vaše nákupní historie (objednávky, vrácení zboží, nedokončené objednávky). Právním základem je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a GDPR.

Přístupové údaje (údaje o otevření a kliknutí) se ukládají pouze anonymně. Samostatné odvolání týkající se popsané analýzy vašich přístupových údajů a vytvoření personalizovaného profilu používání není možné. E-mailový program však můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazoval e-maily v textovém formátu, nikoli ve formátu HTML. Tím se zabrání zobrazení obrázkových a grafických souborů, takže není možné sledování. V takovém případě se zpravodaj nezobrazí celý a možná nebudete moci využívat všechny jeho funkce. Pokud si nepřejete, abychom analyzovali vaše přístupové údaje nebo vytvářeli váš personalizovaný uživatelský profil, můžete svůj souhlas se zasíláním personalizované e-mailové reklamy kdykoli odvolat, jak je popsáno výše.

Reklama pro stávající zákazníky

Vezměte prosím na vědomí, že souhlas se zasíláním a sledováním není vyžadován pro poštovní reklamu a reklamu stávajících zákazníků prostřednictvím e-mailu za podmínek § 7 odst. 3 UWG. Zpracování údajů na základě oprávněného zájmu podle čl. 1 odst. 1 písm. f GDPR může proto probíhat také v souvislosti s e-mailovým marketingem a poštovní reklamou, pokud jste nám neudělili souhlas s reklamou nebo jste nám udělený souhlas odvolali. Proti použití vašich údajů pro reklamní účely na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku pomocí příslušného odkazu v e-mailech nebo nás informovat na výše uvedených kontaktních údajích (např. e-mailem nebo dopisem), aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb.

Kontaktování prostřednictvím SMS a telefonu společností Autodoc

Pokud jste nám k tomu dali souhlas a zadali jste své mobilní číslo a/nebo telefonní číslo do svého zákaznického účtu, budeme vás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv za účelem průzkumu spokojenosti, speciálních nabídek a propagačních akcí, informování o produktech a pro statistické účely. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna, a to tak, že nám to oznámíte na výše uvedené kontaktní údaje (např. e-mailem nebo dopisem).

Pokud nám na začátku hovoru udělíte souhlas, budeme hovor nahrávat. Informace poskytnuté během hovoru uchováme pro účely školení našich pracovníků zákaznického servisu a pro zajištění kvality našeho call centra a obvykle je po třech měsících vymažeme, pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání nebo pro účely evidence. Záznam můžeme uchovávat až po dobu tří let pro účely evidence (např. uzavření kupní smlouvy). Právním základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR) pro nahrávání rozhovoru a jeho vyhodnocení.

Průzkumy a výherní soutěže

Pokud se zúčastníte některého z našich průzkumů, použijeme vaše údaje pro průzkum trhu a veřejného mínění. Anonymní analýzu dat provádíme pouze pro interní účely. Pokud se ve výjimečných případech průzkumy nevyhodnocují anonymně, údaje se shromažďují a zpracovávají pouze s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR).

V souvislosti se soutěžemi používáme vaše údaje pro účely pořádání soutěže a pro oznámení o výhře. Podrobnější informace naleznete v podmínkách příslušné soutěže. Právním základem pro zpracování je smlouva o výherní soutěži podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR.

Hodnocení s funkcí komentáře a systémem hvězdiček

Na našich webových stránkách nabízíme možnost poskytovat veřejné recenze našich produktů a služeb. Když se zapojíte do systému hvězdičkového hodnocení, vypočítáme celkové skóre pomocí naší stupnice zpětné vazby. V případě funkce komentáře může být vaše recenze na našich webových stránkách zveřejněna pouze s vašimi iniciálami nebo vámi svobodně zvoleným jménem (pseudonymem).

Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR s oprávněným zájmem získat hodnocení uživatelů a vytvořit tak základ důvěry pro používání webových stránek. Máme také oprávněný zájem na tom, aby naše zprávy o prodeji byly transparentní pro ostatní zákazníky a aby se ověřilo, že jsou založeny na skutečných nákupech.

2.3. Navázání kontaktu

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich kontaktních formulářů nebo e-mailem, pravidelně zpracováváme vaše osobní údaje (také s pomocí poskytovatelů služeb), abychom mohli odpovědět na váš dotaz nebo vyřídit vaši žádost na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, abychom ochránili základní zájmy našeho podniku, zejména naši firemní komunikaci.

Komunikace související se smlouvou, která je nezbytná pro realizaci smluvního vztahu uzavřeného s vámi nebo v rámci předsmluvních opatření na základě vašeho dotazu, je rovněž prováděna na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR.

Můžete nás kontaktovat také telefonicky. Pokud nám na začátku hovoru udělíte souhlas, budeme hovor nahrávat. Informace poskytnuté během hovoru uchováme pro účely školení našich pracovníků zákaznického servisu a pro zajištění kvality našeho call centra a obvykle je po třech měsících vymažeme, pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání nebo pro účely evidence. Záznam můžeme uchovávat až po dobu tří let pro účely evidence (např. uzavření kupní smlouvy). Právním základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR) pro nahrávání rozhovoru a jeho vyhodnocení.

2.4. Zákaznický účet

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost vytvořit si zákaznický účet nebo se zaregistrovat do naší přihlašovací oblasti, aby mohli využívat všechny funkce našich webových stránek. Registrace uživatelského účtu představuje smlouvu o používání účtu pro Autodoc Shop a s příslušnou registrací také pro Autodoc Club a Autodoc CarBook. Shromážděné údaje slouží k tomu, aby uživatel získal přístup k platformám a jejich službám. Informace, které musíte zadat, jsme zvýraznili označením jako povinné. Registrační údaje slouží ke zpracování objednávek v našem internetovém obchodě a k vytvoření zákaznického účtu. Bez těchto informací není registrace možná. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR.

Autodoc Club

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost vytvořit si členský účet AUTODOC Clubu a zaregistrovat se do naší přihlašovací oblasti, aby mohli využívat všechny funkce webových stránek (např. Carbook). V průběhu registrace shromažďujeme e-mailovou adresu a heslo uživatele. Bez těchto informací není registrace možná. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR.

Registrační údaje slouží k vytvoření členského účtu.
Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny, ledaže by bylo nutné delší období uchovávání pro splnění zákonných povinností.

Autodoc Carbook

Kromě informací poskytnutých již při registraci shromažďujeme následující informace, které jsou nezbytné pro využívání nabízených funkcí:

 • při vytváření členského účtu Autodoc Clubu:
  • vozidlo uživatele (včetně značky, modelu, verze a počtu najetých kilometrů),
  • činnosti (např. výdaje, aktualizace kilometrů).
 • při vytváření a používání profilu pro Carbook:
  • Název profilu
  • další dobrovolně poskytnuté informace.

Tyto informace se zobrazují ostatním registrovaným členům Autodoc Clubu při používání Carbooku ve veřejném profilu uživatele, v popisech projektů a v novinkách.

Volitelně lze také zadat další informace, které se mají zobrazovat ve veřejném profilu uživatele, v popisech projektů a v informačních kanálech. Kromě toho shromažďujeme vaši IP adresu, když vytvoříte příspěvek a/nebo odešlete komentář. Je to nezbytné pro obhajobu nebo vymáhání právních nároků.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu zveřejnění online příspěvku a poté budou vymazány.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR a v ostatních případech čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na poskytování funkce, která uživatelům umožňuje vytvářet individuální profily.

Vámi poskytnuté informace používáme pouze pro vytvoření členského účtu a individuálního profilu. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny, ledaže by bylo nutné delší období uchovávání pro splnění zákonných povinností.

2.5. Proces objednávání

Pokud zadáte objednávku, můžeme kromě informací poskytnutých při registraci shromažďovat další informace, které jsou nezbytné pro zpracování objednávky.

Můžete uvést nepovinné údaje, jako jsou telefonní a faxová čísla, abychom vás mohli kontaktovat těmito prostředky v případě dotazů nebo abychom vás mohli telefonicky požádat o platbu v případě nezaplacení po datu splatnosti a písemné upomínky, pokud je to nezbytné a nemůžeme vás kontaktovat jinými prostředky.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR.

2.6. Poskytovatel platebních služeb

Při platbě si můžete vybrat z celé řady poskytovatelů platebních služeb a platebních metod, včetně platby předem, služby PayPal a faktury. Za tímto účelem mohou být těmto poskytovatelům služeb předávány údaje přímo související se zpracováním plateb, jako jsou fakturační adresy, IBAN, BIC a preferovaný způsob platby. Za účelem ověření plateb, např. pro vydání zakoupeného zboží, dostáváme od poskytovatelů platebních služeb odpovídající platební údaje. Hlavní údaje a finanční informace získáváme také od poskytovatelů platebních služeb v rámci kontroly totožnosti vyžadované zákonem.

Pokud jste nám neudělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR je právním základem pro předání údajů poskytovatelům platebních služeb v rámci zpracování smlouvy čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a vyřízení objednávky.

Právní základ a další podrobnosti o zpracování údajů prováděném poskytovateli platebních služeb na jejich vlastní odpovědnost naleznete v informacích o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Upozorňujeme, že ne všechny platební metody mohou být dostupné ve všech zemích.

Upozorňujeme, že nejúčinnějším způsobem, jak uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, je obrátit se na poskytovatele platebních služeb, protože pouze on má přístup k údajům a může podniknout přímé kroky.

2.7. Porovnání sankcí

Abychom splnili své povinnosti vyplývající z protiteroristických právních předpisů EU, provádíme křížovou kontrolu podle sankčních seznamů vedených a zveřejňovaných EU. Právním základem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR a náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR při kontrole, zda obchodní vztah neporušuje § 134 BGB, a při předcházení sankcím.

Při zadávání objednávky zkontrolujeme vaše jméno a doručovací adresu podle nejnovějších sankčních seznamů. Pokud je shoda pozitivní, ověříme výsledek ručně. Pokud manuální kontrola nepovede k jednoznačně negativnímu výsledku, budeme vás kontaktovat a v případě potřeby si od vás vyžádáme další informace pro účely porovnání (zejména kopii průkazu totožnosti s uvedením vaší státní příslušnosti, data narození a místa narození). Kopie průkazů totožnosti vymažeme ihned po ručním ověření. Během kontroly bude vaše objednávka dočasně pozastavena. Pokud je výsledek kontroly negativní, objednávka se bude dále zpracovávat. Pokud se výsledek kontroly shoduje se záznamem na sankčním seznamu, oznámíme vám to a umožníme vám vyjádřit se. Poté se rozhodneme, zda s vámi navážeme nebo budeme pokračovat v obchodním vztahu.

3. Online přítomnost na sociálních sítích

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích, abychom mohli mimo jiné komunikovat se zákazníky a zainteresovanými stranami a poskytovat informace o našich produktech a službách.

Údaje uživatelů obvykle zpracovávají příslušné sociální sítě pro účely průzkumu trhu a reklamy. Tímto způsobem lze vytvářet profily používání na základě zájmů uživatelů. Za tímto účelem jsou v počítačích uživatelů ukládány soubory cookie a další identifikátory. Na základě těchto uživatelských profilů jsou pak umisťovány reklamy například v rámci sociálních sítí, ale také na webových stránkách třetích stran. V rámci provozu našich online přítomností můžeme mít přístup k informacím, jako jsou statistiky o používání našich online prezentací poskytované sociálními sítěmi. Tyto statistiky jsou souhrnné a mohou zahrnovat zejména demografické informace a údaje o interakci s našimi online přítomnostmi a příspěvky a obsahem, který je jejich prostřednictvím šířen. Podrobnosti a odkazy na údaje ze sociálních sítí, ke kterým máme jako provozovatel online přítomnosti přístup, najdete v seznamu níže.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu účinně informovat uživatele a komunikovat s nimi nebo čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR, abychom mohli zůstat v kontaktu s našimi zákazníky a informovat je a provádět předsmluvní opatření s budoucími zákazníky a zájemci.

Právní základ pro zpracování údajů, které provádějí sociální sítě na vlastní odpovědnost, naleznete v informacích o ochraně údajů příslušné sociální sítě. Na následujících odkazech se dozvíte další informace o zpracování příslušných údajů a o možnostech vznesení námitky.

Rádi bychom upozornili, že nejúčinnějším způsobem, jak řešit obavy o ochranu osobních údajů, je obrátit se na poskytovatele sociální sítě, protože pouze on má přístup k údajům a může podniknout přímé kroky.

Níže je uveden seznam informací o sociálních sítích, na kterých jsme online přítomni:

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • c/o AUTODOC SE
 • Josef-Orlopp-Straße 55
 • 10365 Berlín
 • E-mail: [email protected]

Verze: 1.0 / Stav: září 2023