• SHOP
 • CLUB
Vyzkoušejte prémiový účet
0
Moje garáž
Přidat vozidlo
0
Položek #20-7064
0,00 CZK
Váš košík je prázdný

INFORMACE O UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Spotřebitelé mají zákonné právo zrušit online objednávky zboží v souladu s těmito informacemi.

Právo odstoupit od smlouvy pro spotřebitele

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlín, Německo, telefonní číslo: +420 228 883 822, e-mail: [email protected]) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Následující platí pro zboží, které lze běžně poslat poštou:

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132 12681 Berlín, Německo.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Následující platí pro zboží, které ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (např. náhradní díly, které nejsou vhodné pro poštovní přepravu):

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši zaplacených nákladů na doručení jako součást objednávky plus 10 EUR. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Následující platí pro výrobky s dodatečnými bezpečnostními transportními požadavky (baterie):

Pokud s produktem dostanete i speciální upozornění, že máte uschovat balicí materiál pro případ vrácení, doporučujeme dodržet pokyny uvedené níže:

 • Uchovejte těsnicí zátku používanou pro uzavření otvorů a zabraňte vytečení kapaliny z baterie;
 • Uchovejte balící materiál, který chrání obal baterie před poškozením;
 • Uchovejte krabici, která má na sobě upozornění se zněním, že obsahuje nebezpečné zboží.

Pokud byla vaše zásilka od AUTODOC poškozena, na vrácení produktu použijte nový balicí materiál. Jelikož zásilka obsahuje nebezpečné zboží, k odeslání použijte pevnou krabici odolnou vůči nárazům. Produkt zajistěte proti pohybu v rámci vnějšího balení, a zajistěte ho proti náhodné aktivaci. Produkt položte do krabice k odeslání vzpřímeně a zajistěte, aby se v krabici na odeslání nepohyboval. Na vyplnění prázdných prostor v krabici k odeslání a u produktu použijte plnící materiál, jako například plnící materiál dodaný společností AUTODOC, případně noviny.

Poškozené nebezpečné materiály, jako například baterie s úniky kapalin, nelze vrátit a je třeba je nechat zlikvidovat na vhodném recyklačním místě.

Konec informací o uplatňování práva na odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 • Adresát AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlín, Německo, e-mail: [email protected]
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Výjimky z práva odstoupit od smlouvy

Existuje několik výjimek z práva odstoupit od smlouvy, v kontextu kterých si vyhrazujeme právo odvolat se vůči vám v těchto záležitostech: Neexistuje právo odstoupit od smlouvy pro doručení zboží, které není prefabrikováno a které je vyrobeno na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele. Právo odstoupit od smlouvy se neuplatňuje na doručení zboží, které je po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jinými předměty.
Kromě toho vás informujeme, že nás musíte odškodnit za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Uplatňuje se judikatura v tom smyslu, že instalaci dílů motorového vozidla je také třeba považovat za “ne potřebnou".