Plus
Vyzkoušejte prémiový účet
0   Položek
#
0,00 CZK
Váš košík je prázdný
Pokyny pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé (§ 13 německého Občanského zákoníku - BGB) mají při nákupu zboží v e-shopech ze zákona právo na odstoupení od smlouvy podle následujících pokynů.

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od této smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte poslední zboží do fyzického držení.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od této smlouvy, musíte nás (Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Německo, fax: +49 30 208 478 250, e-mailová adresa: [email protected]) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy, a to jednoznačným prohlášením (např. v dopise zaslaném poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

Pro zboží, které lze zaslat zpět normálně poštou, platí:

Jsme oprávněni zadržet vrácení platby do té doby, než obdržíme zboží zpět nebo než dokážete, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Jste povinni zaslat nebo předat zboží neprodleně a v každém případě nejpozději ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy, a to na tuto adresu: Autodoc GmbH (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Německo.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím čtrnácti dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Pro zboží, které nelze zaslat zpět normálně poštou (např. náhradní díly, které není možné zaslat v poštovním balíku), platí:

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Pro výrobky s dodatečnými přepravními bezpečnostními požadavky (baterie):

Když dostanete produkt, který zahrnuje speciální upozornění, abyste si nechali balicí materiál pro případ vrácení, doporučujeme vám postupovat dle těchto pokynů:

- uchovejte těsnící zátky, které se používají k ucpání otvorů a brání vylití kapaliny z baterie;

- uchovejte balící materiál, který chrání kryt baterie před poškozením;

- uchovejte krabici označenou varováním, že obsahuje nebezpečný materiál.

Pokud byla vaše zásilka AUTODOC poškozena, použijte nový balicí materiál, pokud nám chcete produkt poslat zpět. Jelikož zásilka obsahuje nebezpečný materiál, použijte pevnou doručovací krabici odolnou vůči nárazům. Produkt zajistěte proti pohybu v rámci vnějšího balení, a proti náhodné aktivaci. Produkt vložte do doručovací krabice ve vzpřímené poloze a ujistěte se, že se v ní nebude volně pohybovat. Použijte plnící materiál, jakým je například materiál od AUTODOC nebo nějaké noviny, kterými vyplníte prázdná místa mezi doručovací krabicí a produktem.

Poškozený nebezpečný materiál, jako například baterie s úniky, nelze vrátit a musí se zlikvidovat v specializovaném recyklačním zařízení.

- Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy -

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

- Společnosti: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Německo, fax číslo: +49 30 208 478 250, e-mailová adresa: [email protected]
- Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od se mnou/s námi (*) uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)
- objednávka ze dne (*)/zboží obdrženo dne (*)
- jméno spotřebitele/spotřebitelů
- adresa spotřebitele/spotřebitelů
- podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při sdělení na papíře)
- datum
________
(*) Nehodící se škrtněte.

Výjimky z práva odstoupit od smlouvy

V zákoně existují výjimky z práva odstoupit od smlouvy (§ 312g BGB), přičemž si vyhrazujeme právo, odvolat se na následující ustanovení: Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u smluv na dodání zboží, které není prefabrikováno a které je vyrobeno na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele.

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u dodávky zboží, které je po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jinými předměty.
Dále Vás upozorňujeme na to, že máte podle § 357 odst. 7 č. 1 BGB povinnost nám nahradit snížení hodnoty vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který byl nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V judikatuře bylo rozhodnuto, že i zabudování součástek do automobilů je považováno za způsob, který není nutný.